kontakt telefon: +385(0)32 439 598

III. Zapisnik o administrativnoj provjeri prijava pristiglih na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za ostvarivanja prava na poticajne mjere za početak obavljanja  gospodarske djelatnosti na području Općine Borovo u 2022 god.

KLASA: 421-02/22-01/02
UR.BROJ: 2196-9-03-22-8
Borovo, 13.07.2022 god.

ZAPISNIK O ADMINISTRATIVNOJ PROVJERI
PRIJAVA PRISPJELIH NA JAVNI POZOV

završen dana 13.07.2022 god. u prostorijama Općine Borovo u 13,00 sati.

Zapisnik se sačinjava temeljem odredaba Pravilnika o  uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za početak obavljanja  gospodarske djelatnosti na području  Općine Borovo u 2022 god. (Sl. glasnik 1/22) te točke 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2022 god.

Nakon objave Zapisnika o administrativnoj provjeri od dana 29.04.2022 god. zaprimljene su dvije prijave.

Administrativnom provjerom utvrđeno je slijedeće činjenično stanje:
1. BOJAN ŠPANOVIĆ  iz Borova, Ive Lole Ribara 12  OIB 40717220261 u postupku registriranja poslovnog
subjekta za obavljanje bravarskih usluga sa sjedištem na adresi prebivališta

Zahtjev od dana 30.06.2022 god. u 11.57,14 sati

Dokumentacija potpuna, prijava sukladna uvjetima iz Pravilnika

2. DUŠAN KNEŽEVIĆ iz Borova, Glavna 36 OIB 48833255314 vlasnik Obrta za uređenje i održavanje
krajolika PERFECT sa sjedištem na adresi prebivališta vlasnika

Zahtjev od dana 08.07.2022 god. u 09,30,18 sati

Dokumentacija potpuna, prijava sukladna uvjetima iz Pravilnika

Zapisnik se sukladno čl. 8. st. 5 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2022 god. (Sl. glasnik 1/22) objavljuje na Internet stranici i oglasnoj tabli općine, te se prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja konačne Odluke o osnovanosti podnesenih zahtjeva i zatvaranju Javnog poziva uslijed iskorištenosti planiranih sredstava za predmetnu poticajnu mjeru..

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA                                                                 
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content