kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Ovim se Etičkim kodeksom uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interes u obnašanju dužnosti članova općinskog vijeća i članova radnih tijela općinskog vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Savjetovanje se održava u vremenu od 03.06.2022 god. do 03.07.2022 god.

ETIČKI KODEKS dužnosnika Općine Borovo

Obrazac-Savjetovanje-sa-javnoscu-ETIČKI KODEKS DUŽNOSNIKA

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content