kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića

Projekt predstavlja nastavak postupka energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića ZLATOKOSA Borovo koji je započet u 2018. godini zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ovim projektom su izvedeni radovi sanacije i rekonstrukcije dvorane DV ZLATOKOSA Borovo. Radovi koji su se izveli u dvorani vrtića ovim projektom su uklanjanje parketa i postavljanje sigurnosne PVC podloge, ugradnja podnog grijanja, postavljanje pregrade dvorane, sanacija sanitarnog čvora i postavljanje fiksne opreme.
U svrhu izvođenja svih tih radova bilo je potrebno pripremiti projektnu dokumentaciju i osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova kako bi se radovi sanacije i rekonstrukcije kvalitetno izveli.
Svi troškovi predviđeni proračunom projekta odnose se na izvođenje radova koji će doprinijeti stvaranju prostora ugodnog za boravak djece u dvorani DV ZLATOKOSA Borovo.
Ovaj projekt se provodi uz financijski doprinos Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 266.394,00 kuna, dok Općina Borovo učestvuje u financiranju projekta s iznosom od 420.371,73 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 686.765,73 kuna.

8 stavke « od 8 »


Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content