kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na temelju čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću pri donošenju općih akata čijim odredbama se utječe na život građana.

Budući da opći akti kojima se regulira prostorno uređenje Općine Borovo (IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Borovo i III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja centra mjesta Borovo ) neposredno imaju utjecaj na životne potrebe građana, Nacrti konkretnih Odluka dostupni su na Internet stranici općine  www.opcina-borovo.hr, kao i obrazac putem kojega građani mogu upućivati svoje primjedbe i prijedloge u vremenskom trajanju savjetovanja.

Savjetovanje se održava u vremenu od 25.05.2022 god. do 25.06.2022 god.

ODLUKA O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE (PPUO) BOROVO

OBRAZAC savjetovanje sa zainteresiranom javnošću IV. ID PPUO 2022.

ODLUKA O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA CENTRA BOROVO

OBRAZAC savjetovanje sa zainteresiranom javnošću III. ID DPU centra mjesta 2022.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content