kontakt telefon: +385(0)32 439 598

II. Zapisnik o administrativnoj provjeri prijava pristiglih na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2022 god

KLASA: 421-02/22-01/01
UR.BROJ: 2196-9-03-22-41
Borovo, 29.04.2022 god.

ZAPISNIK O ADMINISTRATIVNOJ PROVJERI
PRIJAVA PRISPJELIH NA JAVNI POZOV

završen dana 29.04.2022 god. u prostorijama Općine Borovo u 15,00 sati.

Zapisnik se sačinjava temeljem odredaba Pravilnika o  uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2022 god. (Sl. glasnik 1/22) te točke 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2022 god.

Nakon objave Zapisnika o administrativnoj provjeri od dana 12.04.2022 god. zaprimljeno je još 6 prijava.

Administrativnom provjerom utvrđeno je slijedeće činjenično stanje:

I. PRAVOVREMENI ZAHTJEVI SA POTPUNOM DOKUMENTACIJOM

1. MIKI Glavna 905.04. 12,28,00I vlasnik696,25DA 01.04.
2. GRAFIČKI OBRT FIST06.04. 08,52,40I vlasnik1.131,32 DA01.04.
3BAJA V.S.Karadžića 1111.04. 09,02,45I zaposlenik855,47DA01.04.
4BIJELI LABUD Osječka 511.04.I vlasnik1.131,32DA01.04.
NAPOMENA: Vrijednosti upisane u kolonu 4. koloni tablice su preuzete iz dostavljene dokumentacije.

II. Zapisnik se sukladno čl. 8. st. 5 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2022 god. (Sl. glasnik 1/22) objavljuje na Internet stranici i oglasnoj tabli općine, te se prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja konačne Odluke o osnovanosti podnesenih zahtjeva.

ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content