kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Obavijest o zatvaranju poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje razvoja poljoprivrede u 2022 god.

KLASA: 421-02/21-01/03
UR.BROJ: 2196-04-03-22-07
Borovo, 14.04.2022 god.

Na temelju čl. 54. Statuta Općine Borovo (Sl. glasnik 4/18 i 1/20), odredaba  Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za razvoj poljoprivrede na području Općine Borovo u 2022 god. (Sl. glasnik 1/22) te t. 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje razvoja poljoprivrede u 2022 god. općinski načelnik dana 14.04.2022 god. objavljuje

O  B  A  V  I  J  E  S  T

ZATVARA se  Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje razvoja poljoprivrede u 2022 god. sa danom 14.04.2022 god. uslijed iskorištenja novčanih sredstava planiranih Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za razvoj poljoprivrede na području Općine Borovo u 2022 god. (Sl. glasnik 1/22).

Preporučene pošiljke – Zahtjevi za dodjelu sredstava potpore za poticanje gospodarskog razvoja u Općini Borovo u 2022 god. prispjeli nakon zatvaranja Javnog poziva, neotvorene će biti vraćene pošiljatelju.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović, mag.iur

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content