kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Zapisnik o administrativnoj provjeri prijava pristiglih na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće u 2022. godini

KLASA: 421-02/22-01/04

UR.BROJ: 2196-9-03-22-5

Borovo, 12.04.2022 god.

ZAPISNIK O ADMINISTRATIVNOJ PROVJERI

PRIJAVA PRISPJELIH NA JAVNI POZIV

završen dana 12.04.2022 god. u prostorijama Općine Borovo u 12,00 sati.

Zapisnik se sačinjava temeljem odredaba Pravilnika o  sufinanciranju kupnje obiteljske kuće na području  Općine Borovo u 2022 god. (Sl. glasnik 1/22) te točke 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće u 2022 god.

Nakon objave Javnog poziva do 11.04.2022 god. zaprimljeno je ukupno 6 zahtjeva.

Administrativnom provjerom utvrđeno je slijedeće činjenično stanje:

R. br.Podnositelj zahtjevaDatum i vrijemeIznos u knDokumentacija potpunaOcjena prijave
1GORDAN ARSIĆ21.03.2022. 08,17,3630.000,00DAISPUNJAVA UVJETE
2MILAN RADIVOJEVIĆ21.03.2022. 12,00,3930.000,00DAISPUNJAVA UVJETE
3NIKOLINA TEOFILOVIĆ21.03.2022. 14,54,14DANE ISPUNJAVA UVJETE- SAMAC
4ALEN ČENGIĆ21.03.2022. 15,03,2930.000,00DAISPUNJAVA UVJETE
5NENAD LAZIĆ22.03.2022.30.000,00DAISPUNJAVA UVJETE
6ANDREJA SPASOJEVIĆ25.03.2022. 13,16,09DANE ISPUNJAVA UVJETE- OTUĐENJE NEKRETNINE 2020 god.

            Zapisnik se sukladno čl. 9.  Pravilnika o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće na području  Općine Borovo u 2022 god. (Sl. glasnik 1/22) objavljuje na Internet stranici i oglasnoj tabli općine, te se prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja konačne Odluke o osnovanosti podnesenih zahtjeva.

ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content