kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Projekt Pronađena NEET

PRONI Centar Vukovar provodi projekt Pronađena NEET namijenjen mladima u dobi od 15 do 29 godina koji nisu u sustavu obrazovanja, ne sudjeluju u obrazovnim aktivnostima, nisu u evidenciji Zavoda za zapošljavanje ili pak  trenutno zaposleni.

Kroz projekt “Pronađena NEET”, financiran kroz ESF, planira se u projektne aktivnosti uključiti 30 mladih s područja Vukovarsko-srijemske županije, odnosno ponuditi im sljedeće:

– dvije kratke edukacije usmjerene ka razvoju socijalnih i poduzetničkim vještina,

– verificirane programe osposobljavanja, koje se mogu upisati u radnu knjižicu, a koje provodi naš partner Pučko otvoreno učilište iz Osijeka – u potpunosti pokriveni svi troškovi, uključujući i prijevoz na predavanja,

– mentoriranje – najmanje dva individualna sastanka sa svakim polaznikom u svrhu pružanja podrške i razvoja osobnog plana,

– kontakt s poslodavcima.

Početak obrazovnih aktivnosti planiran je negdje pred kraj 1. mj., početak 2. mj. i trajat će ovisno o odabranom programu. Popis verificiranih programa s opisima i trajanjem dostavljam u privitku.

Dodatno, za one najupornije, kroz projekt je osigurano 10 besplatnih tečajeva auto škole “B kategorija” koju će polaznici s područja VSŽ moći dobiti. U tom smisli isti će za vrijeme projekta trebati ići u auto školu i istu završiti.

Više informacija o projektu i načinu prijave za sudjelovanje možete saznati putem kontakata:

i

Letak s informacijama o projektu

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content