kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Preuzeto novo komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada

U sklopu provedbe projekta lokalnog komunalnog poduzeća EKO-Dunav d.o.o. „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ dana 25.01.2022. godine obavljeno je preuzimanje novog kamiona koji će služiti prikupljanju otpadnog kartona, papira i plastike.

Vrijednost nabavljenog komunalnog vozila iznosi 1.634.000,00 kn s PDV-om, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 1.682.150,00 kn s PDV-om.

Provedbu projekta sufinancira EU sredstvima iz Kohezijskog fonda u visini od 85% prihvatljivih troškova projekta bez PDV-a, dok ostatak vrijednosti projekta financira Općina Borovo.

7 stavke « od 7 »

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content