kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Obavijest o zatvaranju javnog poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće na području Općine Borovo

KLASA:  023-05/21-03-01-04
URBROJ: 2196-04-21-03-41
Borovo, 14.12.2021 god.                  

Na temelju čl. 66. Statuta Općine Borovo (Sl. glasnik 2/21), čl. 8. st. 4. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za sufinanciranju kupnje obiteljske kuće na području Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) te t. 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god. općinski načelnik dana 14.12.2021 god. objavljuje

O  B  A  V  I  J  E  S  T

ZATVARA se  Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće na području Općine Borovo sa danom 14.12.2021 god. uslijed iskorištenja novčanih sredstava planiranih Pravilnikom o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće na području Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21).

 Zapisnik o administrativnoj provjeri zahtjeva koji su pristigli do dana zatvaranja Javnog poziva, Jedinstveni upravni odjel objavit će na Internet stranici Općine Borovo.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović, mag.iur

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content