kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Prijave za novogodišnje paketiće

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Obaveštavaju se roditelji dece predškolskog  uzrasta  koja ne pohađaju dečji vrtić, da decu mogu prijaviti za dodelu novogodišnjih paketića u Opštini Borovo a zbog epidemioloških mera svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati u periodu od 13. do 24.12.2021.g.

Prijava dece vrši se uz predočenje lične karte roditelja i zdravstvene iskaznice deteta.

Pravo na dodelu novogodišnjih paketića imaju deca isključivo sa prebivalištem na području Opštine Borovo.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content