kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Obavještenje o isplati božićnica umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine Borovo

Obavještavaju se umirovljenici koji imaju prebivalište na području Općine Borovo na dan 30.11.2021 god. da će božićnice koje se financiraju iz općinskog proračuna, moći preuzeti na blagajni FINE uz predočenje OSOBNE ISKAZNICE I OSOBNOG BROJA OSIGURANIKA pod kojim se svaki korisnik vodi u Hrvatskom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje i upisan je na Rješenju o mirovini ili obavijesti o uplati mirovine (odrezak o mirovini).

Isplata božićnica vršit će se gotovinski, na blagajni FINA-e, u vremenu od 10.12.-29.12.2021 god.

Za građane koji uslijed zdravstvenih tegoba nisu u mogućnosti osobno otići do FINA-e, božićnicu (uz predočenje navedenih dokumenata korisnika) može preuzeti bliži srodnik ili osoba od povjerenja.

PRIMJERI ODREZAK O MIROVINI I RJEŠENJE O MIROVINI:

Božićnice se isplaćuju temeljem popisa umirovljenika Hrvatskog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje po slijedećim kriterijima:

VISINA MIROVINE U knIZNOS BOŽIĆNICE U kn
Do 1.500,00450,00
Od 1.501,00 do 2.500,00350,00
Od 2.501,00 do 3.500,00250,00
Više od 3.500,00150,00

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content