kontakt telefon: +385(0)32 439 598

OBAVJEŠTENJE

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

Na osnovu Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obvezatnog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova, koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 12.11.2021 god. Općina Borovo

obavještava građane

da su pri dolasku u prostorije OPĆINE, komunalnog poduzeća EKO DUNAV d.o.o. i Dječjeg vrtića ZLATOKOSA

dužni predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz

                                   ( potvrdu liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju)

Osobe koje ne predoče  EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz, propisan točkom VII. Odluke, ne mogu boraviti u službenim prostorijama Općine Borovo, kao ni  prostorijama komunalnog poduzeća EKO DUNAV d.o.o. i DV ZLATOKOSA Borovo i to od dana 16.11.2021 god.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE BOROVO

Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (12. studenoga 2021.)

UPUTA
o primjeni Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova

S obzirom na učestale upite o mogućnosti dobivanja EU digitalne COVID potvrde nakon cijepljenja prvom dozom cjepiva ili mogućnosti da se potvrda o cijepljenju prvom dozom cjepiva prizna kao drugi odgovarajući dokaz u smislu točke IV. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/21)  ističemo kako se EU digitalna COVID potvrda može dobiti:

  • nakon cijepljenja prvom dozom cjepiva koje se prima u dvije doze 22. dan nakon cijepljenja prvom dozom
  • nakon cijepljenja cjepivom koje se prima u jednoj dozi 15. dan od cijepljenja.

Dakle, ističe se kako potvrda o cijepljenju nije drugi odgovarajući dokaz u smislu točke IV. navedena Odluke i da se ne može koristiti za ulazak u službene prostorije  dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova na koje se Odluka odnosi.

Također, s obzirom na upite o statusu bazena i drugih sportskih objekata u kojima se odvijaju sportske aktivnosti ističemo kako prostori u kojima se odvijaju sportske aktivnosti i natjecanja nisu službene prostorije u smislu ove Odluke te da se obveza testiranja uvedena ovom Odlukom ne odnosi na sportaše, trenere i drugo osoblje koje sudjeluje u sportskim treninzima i natjecanjima koja se organiziraju u sportskim objektima bez obzira na to tko njima upravlja ili tko je njihov vlasnik. (16. studenoga 2021.)

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content