kontakt telefon: +385(0)32 439 598

ZAPISNIK O RANGIRANJU STIPENDISTA

SKRAĆENI ZAPISNIK

Sa sastanka Povjerenstva za društvene djelatnosti, sport i omladinu održanog dana 21.10.2021 god. u prostorijama Općine Borovo, sa početkom u 15,00 sati.

Sastanku su prisustvovali:

1.Marina Nedić-predsjednica

2.Mijodrag Zec-član

3.Slobodanka Stevanović

ODSUTNA

Milica Popadić-izostanak opravdala

Za sastanak je predviđen slijedeći

DNEVNI RED

1.Utvrđivanje prijedloga Odluke o dodjeli stipendija za 2021/2022 god.

Sastanak otvara predsjednica Povjerenstva pozdravljajući prisutne, te nakon što je utvrđeno da sastanku prisustvuju svi članovi, dnevni red usvojen je jednoglasno te se pristupa  otvaranju prispjelih prijava redoslijedom zaprimanja.

Konstatuje se da je na javni natječaj za dodjelu bespovratne stipendije prispjelo 5 prijava. Javni natječaj objavljen je dana 04.10.2021 god. na Internet stranici i oglasnim tablama Općine Borovo te na lokalnom mediju-Radio Borovu.

Prijave na javni natječaj za dodjelu 5 stipendija iz proračuna Općine Borovo, studentima koji redovno pohađaju diplomski ili preddiplomski studij, otvaraju se redoslijedom pristizanja:

1. TIHANA JAKOVLJEVIĆ iz Borova, Željeznička 1a – dokumentacija kompletna

-studentica IV. godine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, smjer Farmacija

-prosjek ocjena 8,47

-socijalni status četvoročlana obitelj, prosjek primanja po članu kućanstva 5.146,38 kn

Uz prijavu imenovana dostavlja slijedeću dokumentaciju:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice

– uvjerenje o redovitom upisu na fakultet na  IV. školsku godinu

– prijepis ocjena za prethodne godine školovanja

– izjavu o članovima zajedničkog kućanstva

– dokaz o prihodima za sve članove kućanstva  u 2021 god. (Uvjerenje

   Porezne uprave)

– izjavu pod materijalnom odgovornošću da nisu korisnici stipendije ili

   potpora iz drugih izvora

– izjavu o prihvaćanju obveze zasnivanja ponuđenog radnog odnosa po

   okončanju školovanja, na području Općine Borovo u okviru stečenog

   zvanja, u onolikom vremenskom trajanju, koliko je primana stipendija

Dokumentacija je potpuna a prijava je pravovremena.

Ukupan broj bodova 15

2. DEJAN DROBIĆ iz Borova, Ozrenska 91 – dokumentacija kompletna

-student IV. godine Univerziteta u Novom Sadu Poljoprivrednog fakulteta, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo

-prosjek ocjena 7,74

-socijalni status četvoročlana obitelj, prosjek primanja po članu kućanstva 9.678,04 kn

Uz prijavu imenovani dostavlja slijedeću dokumentaciju:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice

– uvjerenje o redovitom upisu na fakultet na  IV. školsku godinu

– prijepis ocjena za prethodne godine školovanja

– izjavu o članovima zajedničkog kućanstva

– dokaz o prihodima za sve članove kućanstva  u 2021 god. (Uvjerenje

   Porezne uprave)

– izjavu pod materijalnom odgovornošću da nisu korisnici stipendije ili

   potpora iz drugih izvora

– izjavu o prihvaćanju obveze zasnivanja ponuđenog radnog odnosa po

   okončanju školovanja, na području Općine Borovo u okviru stečenog

   zvanja, u onolikom vremenskom trajanju, koliko je primana stipendija

Dokumentacija je potpuna a prijava je pravovremena.

                                                           Ukupan broj bodova 10

3. MAJA PEJAKOVIĆ iz Borova, Željeznička 52 – dokumentacija kompletna

-studentica V. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Integrirani preddiplomski i diplomski studij, učiteljski smjer

-prosjek ocjena 4,25

-socijalni status šestočlana obitelj, prosjek primanja po članu kućanstva 1.100,29 kn

Uz prijavu imenovana dostavlja slijedeću dokumentaciju:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice

– uvjerenje o redovitom upisu na fakultet na V. školsku godinu

– prijepis ocjena za prethodne godine školovanja

– izjavu o članovima zajedničkog kućanstva

– dokaz o prihodima za sve članove kućanstva  u 2021 god. (Uvjerenje

   Porezne uprave)

– izjavu pod materijalnom odgovornošću da nisu korisnici stipendije ili

   potpora iz drugih izvora

– izjavu o prihvaćanju obveze zasnivanja ponuđenog radnog odnosa po

   okončanju školovanja, na području Općine Borovo u okviru stečenog

   zvanja, u onolikom vremenskom trajanju, koliko je primana stipendija

Dokumentacija  je potpuna a prijava je pravovremena.

 Ukupan broj bodova 28

4. KRISTINA LUKIĆ iz Borova, Ozrenska 116 – dokumentacija kompletna

-studentica IV. godine na Univerzitetu u Novom Sadu Filozofskog fakulteta, smjer Socijalni rad

-prosjek ocjena 7,78

-socijalni status petočlana obitelj, prosjek primanja po članu kućanstva 1.269,76 kn

Uz prijavu imenovana dostavlja slijedeću dokumentaciju:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice

– uvjerenje o redovitom upisu na fakultet na  IV. školsku godinu

– prijepis ocjena za prethodne godine školovanja

– izjavu o članovima zajedničkog kućanstva

– dokaz o prihodima za sve članove kućanstva  u 2021 god. (Uvjerenje

   Porezne uprave)

– izjavu pod materijalnom odgovornošću da nisu korisnici stipendije ili

   potpora iz drugih izvora

– izjavu o prihvaćanju obveze zasnivanja ponuđenog radnog odnosa po

   okončanju školovanja, na području Općine Borovo u okviru stečenog

   zvanja, u onolikom vremenskom trajanju, koliko je primana stipendija

Dokumentacija je potpuna a prijava je pravovremena.

Ukupan broj bodova 20

5. MILICA OSTOJIĆ iz Borova, Vuka Karadžića 29 – dokumentacija kompletna

-studentica IV. godine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, smjer farmacija

-prosjek ocjena 8,33

-socijalni status četvoročlana obitelj, prosjek primanja po članu kućanstva 850,00 kn

Uz prijavu imenovana dostavlja slijedeću dokumentaciju:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice

– uvjerenje o redovitom upisu na fakultet na  IV. školsku godinu

– prijepis ocjena za prethodne godine školovanja

– izjavu o članovima zajedničkog kućanstva

– dokaz o prihodima za sve članove kućanstva  u 2021 god. (Uvjerenje

   Porezne uprave)

– izjavu pod materijalnom odgovornošću da nisu korisnici stipendije ili

   potpora iz drugih izvora

– izjavu o prihvaćanju obveze zasnivanja ponuđenog radnog odnosa po

   okončanju školovanja, na području Općine Borovo u okviru stečenog

   zvanja, u onolikom vremenskom trajanju, koliko je primana stipendija

Dokumentacija  je potpuna a prijava je pravovremena.

Ukupan broj bodova 30

Povjerenstvo nakon razmatranja svake prijave pojedinačno utvrđuje:

-da su sve prijave podnesene u roku određenom natječajem

-da su sve prijave (Tihane Jakovljević, Dejana Drobića, Maje Pejaković, Kristine Lukić i Milice Ostojić) dostavljene sa traženim dokazima.

Slijedom navedenog Povjerenstvo utvrđuje

RANG LISTU
studenata koji ispunjavaju uvijete propisane Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu  
ostvarivanja prava na dodjelu stipendije iz proračuna Općine Borovo

  1. MILICA OSTOJIĆ iz Borova, Vuka Karadžića 29 studentica IV. Godine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, smjer farmacija                                      30 bodova
  2. MAJA PEJAKOVIĆ iz Borova, Željeznička 52 studentica V. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Integrirani preddiplomski i diplomski studij, učiteljski smjer                                                                                                 28 bodova
  3. KRISTINA LUKIĆ iz Borova, Ozrenska 116 studentica IV. godine na Univerzitetu u Novom  Sadu Filozofskog fakulteta, smjer Socijalni rad                    20 bodova
  4. TIHANA JAKOVLJEVIĆ iz Borova, Željeznička 1a studentica IV. godine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, smjer Farmacija                                      15 bodova
  5. DEJAN DROBIĆ iz Borova, Ozrenska 91 student IV. godine Univerziteta u Novom Sadu Poljoprivrednog fakulteta, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo  10 bodova

Povjerenstvo zapisnik o svome radu prosljeđuje općinskom načelniku te predlaže donošenje Odluke o dodjeli bespovratne stipendije imenovanim studentima.

ZAPISNIK SAČINILA                                                               PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Slobodanka Stevanović                                                                       Marina Nedić

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content