kontakt telefon: +385(0)32 439 598

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

1.         Javni natječaj objavljuje se radi dodjele bespovratne stipendije studentima, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine Borovo.

2.         Stipendija se dodjeljuje u iznosu od 650,00 kn. mjesečno, i to od 01.10.2021 god.  za 5 (pet) studenata/ica koji fakultetsko obrazovanje – diplomski studij, odnosno stručni dodiplomski studij (ukoliko ne bude kandidata fakultetskog-diplomskog studija), stječu  redovitim školovanjem.

3.   Uvjeti za dodjelu stipendije:
–  prijavu na javni natječaj mogu podnijeti svi studenti koji su državljani
Republike Hrvatske, sa prebivalištem prijavljenim na području Općine
Borovo,
–  studenti koji se redovito školuju na završne dvije godine fakulteta-
diplomski studij (III i IV , IV i V ili V i VI) ili završna (III godina) stručnog –
dodiplomskog studija
–  uspješnost u prethodnim godinama školovanja (prosjek ocjena)
–  socijalno – materijalni status.

4. Kandidati su uz prijavu za dodjelu stipendija dužni priložiti:
– dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice,
– uvjerenje o redovitom upisu na fakultet na III, IV,V ili VI školsku godinu,
– prijepis ocjena za prethodne godine školovanja,
– izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
– dokaz o prihodima za sve članove kućanstva  u 2021 god. (Uvjerenje
Porezne uprave)
– izjavu pod materijalnom odgovornošću da nisu korisnici stipendije ili
potpora iz drugih izvora,
– izjavu o prihvatanju obveze zasnivanja ponuđenog radnog odnosa po
okončanju školovanja, na području Općine Borovo u okviru stečenog
zvanja, u onolikom vremenskom trajanju, koliko je primana stipendija.

5.  Prijave kandidata sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja na internet stranici Općine Borovo, na Radio Borovu i oglasnim tablama općine na propisanom obrascu koji se može preuzeti na www.opcina-borovo.hr.        

Prijave se dostavljaju  na adresu:

Općina Borovo, 32227  ul. Glavna br. 3.

U zatvorenoj omotnici sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE“.

6.   Postupak utvrđivanja liste prioriteta, sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanje prava  na dodjelu stipendije iz proračuna Općine Borovo, provodi Povjerenstvo za društvene djelatnosti, sport i omladinu.

 O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.     

7.  Nezadovoljni kandidati imaju pravo žalbe Općinskom vijeću Općine Borovo, u roku od 8 dana od dana prijema Odluke o dodjeli stipendije.

OBRASCI ZA PRIJAVU NA JAVNI NATJEČAJ

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content