kontakt telefon: +385(0)32 439 598

III. Dopuna Zapisnika administrativne provjere o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za kupnju obiteljske kuće na području Općine Borovo u 2021 god.

KLASA:  023-05/21-03-01-04
URBROJ: 2196-04-21-03-36
Borovo, 03.09.2021 god.

ZAPISNIK
sačinjen dana 03.09.2021 god. u prostorijama Općine Borovo u 10,00 sati.

Zapisnik se sačinjava temeljem čl. 8. st. 2.  Pravilnika o  uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za kupnju obiteljske kuće na području  Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) te t.4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće dana 03.09.2021 god.

I. PREURANJENI ZAHTJEVI

Utvrđuje se da nije bilo preuranjenih zahtjeva.

Nakon objave Javnog poziva zaprimljeno je do  09.07.2021 god. , ukupno 12 zahtjeva, od čega 1 zahtjev u vremenskom razdoblju od 15.04.2021 god. do 03.09.2021 god..

Administrativnom provjerom utvrđeno je slijedeće činjenično stanje:

II. PRAVOVREMENI ZAHTJEVI

Ime i prezime podnositelja
Adresa i OIB
Vrijeme zaprimanja (vrijeme predaje na poštu)Zahtjev potpunMjera: sufinanciranje kupnje obiteljske kućeNapomena
SILVANA MIJATOVIĆ iz Negoslavaca, Partizanska 9, OIB 1536152449927.07.2021 09:54:23DAPRIJAVA SUKLADNA UVJETIMA 

Konstatira se da je administrativna provjera prispjelih prijava  okončana dana 03.09.2021 god.

Zapisnik se sukladno čl. 8. st. 5 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) objavljuje na Internet stranici i oglasnoj tabli općine, te se prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja konačne Odluke o osnovanosti podnesenih zahtjeva.

ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 45
Ukupan broj poseta: 402059

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content