kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Produženje trajanja epidemioloških mjera do 31. kolovoza

NACIONALNI stožer civilne zaštite donio je danas šest odluka kojima se produžuje trajanje epidemioloških mjera do 31. kolovoza. Mjere koje su produžene odnose se na nošenje maski, rad trgovina, ograničavanje okupljanja, javni prijevoz, mjere na granicama te posebne mjere za Jadran.

Ovo su mjere koje ostaju na snazi do kraja kolovoza: 

Ograničavanje okupljanja

 • zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 100 osoba na jednom mjestu, osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom covid-potvrdom, a za to je nadležni stožer civilne zaštite lokalne samouprave dao suglasnost
 • javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 24:00, osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom covid-potvrdom, a za to je nadležni stožer civilne zaštite lokalne samouprave dao suglasnost
 • na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom, a uprave groblja obvezne su nadzirati pridržavanje protuepidemijskih mjera
 • ograničenje radnog vremena za pekarnice i trgovine kruhom i pekarskim proizvodima do 24:00
 • zabrana prodaje alkoholnih pića od 24:00 do 6:00
 • ograničavanje rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge tako da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom, i to isključivo gostima koji sjede za stolovima, uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a radno vrijeme može se odrediti od 6:00 do 24:00
 • ugostiteljski objekti dostavu, odnosno isporuku hrane, pića, napitaka i slastica mogu vršiti uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera na jedan od sljedećih načina: osobnim preuzimanjem pred ulazom u ugostiteljski objekt bez ulaska u njega, dostavom iz ugostiteljskog objekta vlastitim dostavnim vozilom, dostavom iz ugostiteljskog objekta temeljem ugovora o poslovnoj suradnji sklopljenim između ugostitelja i treće osobe (pravne ili fizičke-obrtnici), koji su registrirani i upisani u Upisnik subjekata u poslovanju s hranom takozvanim “drive in” načinom
 • iznimno od protuepidemijske mjere ugostiteljskim objektima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji, sukladno rješenju nadležnog upravnog tijela, pripremaju i uslužuju goste toplim i hladnim jelima te slasticama, dopušteno je, uz strogo pridržavanje općih epidemioloških mjera i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, usluživanje gostiju u zatvorenim prostorima
 • iznimno od protuepidemijske mjere ugostiteljskim objektima vrste noćni klub, noćni bar, disco-bar i disco-klub iz kategorije Barovi dopušten je rad i usluživanje svih gostiju bez ograničenja radnog vremena, ali samo na otvorenim prostorima i uz uvjet da je ulazak u njihove prostore dopušten samo osobama koje posjeduju EU digitalnu covid-potvrdu (gosti, osoblje, izvođači itd.)
 • održavanje privatnih svečanosti i okupljanja svih vrsta (uključujući i svadbene svečanosti) u ugostiteljskim i drugim objektima dopušteno je uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, ako na svečanosti nije prisutno više od 30 osoba
 • iznimno je dopušteno održavanje svadbenih svečanosti s više od 30 osoba, uz obveznu dostavu obavijesti o održavanju svadbene svečanosti u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskih centara 112 (popis kojih se nalazi u Prilogu 1), najkasnije 3 dana prije održavanja te pridržavanje posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ako sve osobe koje će biti prisutne na svadbenoj svečanosti posjeduju EU digitalnu covid-potvrdu
 • organizator svadbene svečanosti obvezan je, prije ulaska u prostor gdje se svadbena svečanost održava, provjeriti posjeduju li sve osobe koje će biti prisutne na svadbenoj svečanosti EU digitalnu covid-potvrdu
 • za održavanje svadbenih svečanosti koje su u skladu s navedenim nije potrebno ishoditi prethodnu suglasnost nadležnog stožera civilne zaštite te ne moraju završiti do 24:00
 • radno vrijeme casina, automat-klubova i uplatnih mjesta za klađenje može se odrediti od 8:00 do 24:00, uz zabranu pružanja ugostiteljskih usluga u njihovim prostorima
 • strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera u teretanama i fitness-centrima
 • strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera prilikom održavanja radionica, dječjih igraonica i pružanja zabavnih i rekreacijskih usluga u zatvorenim prostorima (rođendaonice, zabavni i obiteljski parkovi i sl.)
 • obustava održavanja svih amaterskih kulturno umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija u zatvorenim prostorima;
 • obustava održavanja sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događanja ili priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi u zatvorenim prostorima
 • obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na sajmovima i drugim oblicima gospodarskih i turističkih događanja ili priredbama gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi na otvorenim prostorima
 • konferencije i kongresi na kojima sudjeluje do 100 osoba mogu se održavati uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • sportska natjecanja i treninzi mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a organizatori su obvezni osigurati da se svi sportaši i nužno tehničko osoblje koje je prisutno pridržavaju propisanih epidemioloških mjera
 • iznimno, sportska natjecanja mogu se održati uz prisustvo najviše 100 gledatelja ako se ispune sljedeći uvjeti: 1) županijski zavod za javno zdravstvo na čijem se području natjecanje održava izradi epidemiološki okvir i 2) županijski stožer civilne zaštite na području na kojem se natjecanje održava odobri održavanje natjecanja uz prisustvo gledatelja
 • iznimno, sportska natjecanja mogu se organizirati uz prisustvo više od 100 gledatelja, bez epidemiološkog okvira i odobrenja nadležnog županijskog stožera ako svi gledatelji i tehničko organizacijsko osoblje koje je prisutno na natjecanju posjeduju EU digitalnu covid-potvrdu. Organizatori takvih natjecanja obvezni su obavijest o održavanju natjecanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okviran broj osoba koje će biti prisutne dostaviti nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskih centara 112 najkasnije 3 dana prije održavanja natjecanja, a ispunjavanje postavljenih uvjeta obvezan je kontrolirati organizator natjecanja
 • škole stranih jezika obavezne su svoju djelatnost obavljati uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera
 • autoškole mogu teorijski dio i satove vožnje održavati bez ograničenja ako polaznici, predavači i instruktori posjeduju EU digitalne covid-potvrde; 
 • preporuka da se vjerski obredi kad god je to moguće prenose putem radijskih i televizijskih programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskom obredu bez dolaska u vjerske objekte
 • preporuka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da ne organiziraju i ne omogućavaju javna događanja i okupljanja većeg broja osoba, osim ako će na javnom događanju ili okupljanju sudjelovati samo osobe koje posjeduju EU digitalnu covid-potvrdu.

Organizatori javnih događanja na kojima će biti prisutne samo osobe koje posjeduju EU digitalnu covid-potvrdu obvezni su, najkasnije 7 dana prije održavanja, obavijest o namjeri organizacije takvog okupljanja, s naznakom mjesta i vremena održavanja te očekivanog broja prisutnih osoba, dostaviti stožeru jedinice lokalne samouprave na čijem području će se takvo javno događanje, odnosno okupljanje, održati te zatražiti prethodnu suglasnost za održavanje.

Nadležni stožer civilne zaštite obvezan je na zahtjev za izdavanjem prethodne suglasnosti odgovoriti u roku od 3 dana od njegovog zaprimanja. Prethodna suglasnost može se dati samo za javna događanja i okupljanja na kojima će svi sudionici posjedovati EU digitalnu covid-potvrdu.

Protuepidemijske mjere ne odnose se na:

 • profesionalne umjetničke izvedbe i programe na kojima se može prisustvovati samo uz predočenje ulaznice, a za sve posjetitelje su osigurana sjedeća mjesta
 • kinoprojekcije
 • izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima
 • održavanje vjerskih obreda
 • sjednice predstavničkih tijela.

Za profesionalne umjetničke izvedbe i programe, kinoprojekcije te izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima ne mogu se propisivati strože epidemiološke mjere od mjera propisanih ovom odlukom. Ako je posebnom odlukom za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za profesionalne umjetničke izvedbe i programe, kinoprojekcije te izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima određena stroža epidemiološka mjera od mjera propisanih ovom odlukom, primjenjuje se ova odluka. 

Na ovim okupljanjima se broj prisutnih osoba ograničava s obzirom na veličinu prostora, tako da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4 m2 neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i obvezu da na ulazu u objekt u kojem se okupljanje održava bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu.**

Organizatori okupljanja obvezni su osigurati da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ne bude prisutno više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.**

**Navedene odredbe ne odnose se na okupljanja ako na okupljanju sudjeluju samo osobe koje posjeduju EU digitalnu covid-potvrdu. Organizatori takvih okupljanja obvezni su obavijest o održavanju okupljanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okviran broj osoba koje će biti prisutne dostaviti nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskih centara 112 najkasnije 3 dana prije održavanja okupljanja.

Ispunjavanje postavljenih uvjeta obvezan je kontrolirati organizator okupljanja.

Organizacija javnog prijevoza

Pružatelji usluga u javnom prijevozu putnika obvezni su, radi sprječavanja širenja bolesti covid-19, javni prijevoz organizirati sukladno ovoj Odluci te općim i posebnim preporukama i uputama koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prijevoza putnika i putnici u javnom prijevozu obvezni su za vrijeme boravka u prijevoznom sredstvu koristiti medicinske maske ili maske za lice na ispravan način te se pridržavati općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na vožnju javnim prometom.

Putniku koji nema medicinsku masku ili masku za lice pružatelj usluga javnog prijevoza ne smije dopustiti ulazak u prijevozno sredstvo, odnosno vozač ne smije započeti vožnju ukoliko se u prijevoznom sredstvu nalaze putnici bez medicinske maske ili maske za lice. 

Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će inspektori Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, inspektori Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata i policijski službenici.

Nužne epidemiološke mjere za regiju Jadran

S obzirom na epidemiološku situaciju i povećani rizik od prijenosa bolesti covid-19, uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Primorsko-goranske i Istarske županije te za područje Grada Novalje, Grada Senja i Općine Karlobag.

Nužne epidemiološke mjere su:

 • zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 50 osoba na jednom mjestu, osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom covid-potvrdom i neće sudjelovati više od 1000 osoba, a za to su i nadležni stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave i nadležni županijski stožer dali suglasnost
 • javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 24:00
 • održavanje privatnih svečanosti i okupljanja svih vrsta (uključujući i svadbene svečanosti) u ugostiteljskim i drugim objektima dopušteno je uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, ako na svečanosti nije prisutno više od 15 osoba
 • ograničavanje broja gostiju koji mogu istovremeno biti u ugostiteljskim objektima iz kategorije Barovi, kojima je odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojom se uvode nužne epidemiološke mjere kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti covid-19 putem okupljanja dopušten rad, na najviše 1000 gostiju
 • sajmovi i drugi oblici gospodarskih priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi, koji se održavaju na otvorenom prostoru, mogu se održavati samo ako dobiju suglasnost lokalnog i županijskog stožera
 • sportska natjecanja uz prisustvo gledatelja mogu se organizirati samo ako svi gledatelji i tehničko i organizacijsko osoblje koje je prisutno na natjecanju posjeduju EU digitalne covid-potvrde.

*Organizatori javnih događanja i okupljanja te organizatori održavanja sajmova i drugih gospodarskih priredbi obvezni su, najkasnije 7 dana prije održavanja, obavijestiti o namjeri organizacije takvog okupljanja ili održavanja sajma, odnosno drugog oblika gospodarske priredbe s naznakom mjesta i vremena održavanja te očekivanog broja prisutnih osoba, dostaviti stožeru jedinice lokalne samouprave na čijem području će se takvo javno događanje ili okupljanje, odnosno održavanje sajma ili drugog oblika gospodarske priredbe održati te zatražiti prethodnu suglasnost za održavanje.

Nadležni stožer jedinice lokalne samouprave obvezan je odluku o davanju ili odluku o uskrati donijeti u roku od 2 dana od zaprimanja zahtjeva te istu, zajedno za zahtjevom za izdavanje suglasnosti, dostaviti županijskom stožeru.

Županijsku stožer obvezan je odluku o davanju ili odluku o uskrati suglasnosti donijeti u roku od 2 dana te svoju odluku, ako na zahtjev odgovara isto kao stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave, dostaviti stožeru civilne zaštite jedinice lokalne samouprave.

Ako za javno događanje ili okupljanje, odnosno za održavanje sajma ili drugog oblika gospodarske priredbe jedan od nadležnih stožera da suglasnost, a drugi ju uskrati, županijski stožer je obvezan svoju odluku i odluku lokalnog stožera dostaviti Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske, koji donosi konačnu odluku o davanju ili odluku o uskrati suglasnosti za održavanje javnog događanja ili okupljanja, odnosno održavanje sajma ili drugog oblika gospodarske priredbe.

Iznimno od zabrana i ograničenja iz ove Odluke, mogu se dopustiti i javna događanja ili okupljanja s više od 1000 osoba, ako za takvo javno događanje ili okupljanje Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske da suglasnost.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske suglasnost može dati ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • organizator zatraži, a županijski zavod za javno zdravstvo izradi epidemiološki okvir za odvijanje javnog događanja ili okupljanja
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo pozitivno ocijeni epidemiološki okvir te predloži Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske davanje suglasnosti na održavanje javnog događanja ili okupljanja.

Obvezuju se županijski stožeri civilne zaštite da, odmah nakon primitka obavijesti o održavanju profesionalne umjetničke izvedbe, programa ili manifestacije čije održavanje je dopušteno ili sportskog natjecanja uz prisustvo gledatelja, provjere jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje propisani ovom Odlukom ili Odlukom kojom su uvedene nužne epidemiološke mjere kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti covid-19 putem okupljanja.

Ako nisu ispunjeni uvjeti, županijski stožer je obvezan odmah o tome obavijestiti organizatora i upozoriti ga kako se profesionalna umjetnička izvedba, program ili manifestacija, odnosno sportsko natjecanje uz prisustvo gledatelja ne mogu održati ako se ne ispune propisani uvjeti.

Održavanje profesionalne umjetničke izvedbe, programa ili manifestacije, odnosno sportskog natjecanja uz prisustvo gledatelja nije dopušteno ako se ne ispune propisani uvjeti.

Mjere na granicama

Mjere na granicama ostaju iste, možete ih pogledati OVDJE.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content