kontakt telefon: +385(0)32 439 598

III. Dopuna Zapisnika administrativne provjere zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za početak obavljanja gospodarske djelatnosti na području Općine Borovo u 2021 god.

KLASA: 306-02/21-01/02
UR.BROJ: 2196-04-03-21-20
Borovo, 20.04.2021 god.

ZAPISNIK

sačinjen dana 20.04.2021 god. u prostorijama Općine Borovo u 12,00 sati.

III Dopuna zapisnika se sačinjava temeljem odredaba Pravilnika o  uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za početak obavljanja gospodarske djelatnosti na području Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) te točke 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god.

Javni poziv  za ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za početak obavljanja gospodarske djelatnosti na području Općine Borovo u 2021 god. ostao je otvoren iz razloga što jedan od prethodnih prijavitelja nije bio u mogućnosti ishoditi dokument o upisu u nadležni registar.

Temeljem otvorenog Javnog poziva dana 20.04.2021 god. zaprimljena je jedna prijava te je administrativnom provjerom utvrđeno  slijedeće činjenično stanje:

I.PRAVOVREMENI ZAHTJEVI SA POTPUNOM DOKUMENTACIJOM

Ime i prezime/naziv
Adresa i OIB
Vrijeme zaprimanja (vrijeme predaje na poštu)Zahtjev potpunMjeraNapomena
ALEKSANDAR PEJAKOVIĆ vl. Obrta za čišćenje i poliranje motornih vozila „PEJA DETAILING“ Borovo, Željeznička 52 OIB 4444170327120.04.2021 god.  DAPočetak obavljanja gospodarske djelatnostiUpis početka obavljanja djelatnosti 21.04.2021 god.

II.PRAVOVREMENI ZAHTJEVI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNO PRAVNE UVJETE

NEMA

Konstatira se da je administrativna provjera prispjelog zahtjeva  okončana dana 21.04.2021 god.

Zapisnik se sukladno čl. 5. st. 5 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za početak obavljanja gospodarske djelatnosti na području  Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja  Odluke o osnovanosti podnesenog zahtjeva kao te zatvaranja Javnog poziva.

ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 3
Današnje posete: 16
Ukupan broj poseta: 437461

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content