kontakt telefon: +385(0)32 439 598

OBAVIJEST O PROVOĐENJU SUSTAVNE DERATIZACIJE – proljetna deratizacija

Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vukovar, Služba DDD sa sjedištem u Vukovaru, B. J. Jelačića 97 provoditi će sustavnu  proljetnu deratizaciju temeljem Ugovora  u mjestu  :

  • 21. – 30.04.2021 – Borovo
  • u  vremenu od 08,00h  do 15,00h.

U slučaju loših vremenskih uvjeta akcije se odgađaju na sljedeći povoljni termin.

Provođenje deratizacije temelji se na

                – Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07 )

Deratizacija će se obavljati:

  • preparatom Presol  plus žitni mamac-  0,005g bromadiolona
  • tvrtke – Presso d.o.o.
  • preparat je antikoagulant druge generacije
  • antidot je vitamin K 1

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content