kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Dopuna Zapisnika administrativne provjere o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za kupnju obiteljske kuće na području Općine Borovo u 2021 god.

KLASA:  023-05/21-03-01-04
URBROJ: 2196-04-21-03-12
Borovo, 15.04.2021 god.

ZAPISNIK
sačinjen dana 15.04.2021 god. u prostorijama Općine Borovo u 10,00 sati.

Zapisnik se sačinjava temeljem čl. 8. st. 2.  Pravilnika o  uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za kupnju obiteljske kuće na području  Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) te t.4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće dana 15.04.2021 god.

I. PREURANJENI ZAHTJEVI

Utvrđuje se da nije bilo preuranjenih zahtjeva.

Nakon objave Javnog poziva zaprimljeno i sačinjavanja prvog zapisnika (od dana 24.03.2021 god.) do dana 15.04.2021 god. zaprimljeno je tri prijave  što je sveukupno  5 zahtjeva.

Predmet administrativne provjere su prijave pristigle nakon 24.03.2021 god. temeljem kojih je utvrđeno  slijedeće činjenično stanje:

II. PRAVOVREMENI ZAHTJEVI

Ime i prezime podnositelja
Adresa i OIB
Vrijeme zaprimanja (vrijeme predaje na poštu)Zahtjev potpunMjera: sufinanciranje kupnje obiteljske kućeNapomena
ALEKSANDRA OLJAČA iz Borova, Radnička 35 OIB 4035102930626.03.2021.  DA DA –
SUZANA NOVIĆ iz Borova, Radnička 12 OIB 0983481932831.03.2021.  DA DA –
DRAGAN SPASOJEVIĆ iz Borova, Đ. Pucara 5 OIB 3387825992407.04.2021.DA DA –

Zahtjevi za koje je utvrđena nepravilnost u koloni „napomene“ biti će vraćeni pošaljitelju.

Po otklanjanju utvrđenih nedostataka zahtjevi se mogu podnijeti temeljem istoga Javnog poziva preporučenom poštanskom pošiljkom.

Konstatira se da je administrativna provjera prispjelih prijava  okončana dana 15. travnja 2021 god.

Zahtjevi koji budu dostavljeni po zaključenju ovoga zapisnika o administrativnoj provjeri, bit će predmet administrativne provjere koja će se konstatirati dopunom ovoga zapisnika.

Zapisnik se sukladno čl. 8. st. 5 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) objavljuje na Internet stranici i oglasnoj tabli općine, te se prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja konačne Odluke o osnovanosti podnesenih zahtjeva.

ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content