kontakt telefon: +385(0)32 439 598

JAVNI POZIV za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada – JAVNI RAD I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

KLASA: 100-01/21-01/01
URBROJ: 2196/04-01-21-01
Borovo, 30.03.2021 god.

Na temelju članka 63. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 02/21), općinski načelnik dana 30.03.2021 god. objavljuje

JAVNI POZIV
za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada – JAVNI RAD I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

I.

Mjesto rada: Općina Borovo
Broj traženih radnika/ca: 12 osoba
Naziv radnog mjesta: radnik/ca na uređenju okoliša
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme- javni radovi
Radno vrijeme: puno radno vrijeme                             

Razina obrazovanja: bez kvalifikacije, završena osnovna škola, srednja škola

II.

Opis poslova:

Osobe uključene u javni rad u 2021 god. bile bi angažirane na uklanjanju grmolikog i drugog raslinja na neuređenim površinama uz Dunav i to na katastarskim česticama br. 861/2, 862/2, 867/2,868/2,869/2,870/2,871/3,871/4,872/2,873/2,874/3,874/4,875/3,875/4,876/2,877/2,878/2,879/2880/2,881/2,882/2,883/2,884/2,885/2,886/2,887/2,888/2,889/2,890/4,890/5,891/2,892/2,893/2, 894/2,895/3,896/2,897/2,898/3,2479/2, kao i na sakupljanju i odvozu suhog raslinja, uvelog lišća i zatečenih nečistoća sa navedenih površina. Poslovi čišćenja ovoga prostora obavljali bi se u cilju uređenja okoliša koji građani koriste za lakše rekreativne aktivnosti: šetnju, trčanje, biciklizam što podrazumijeva krčenje prostora u svrhu adekvatnog uređenja opisanog prostora.

Osim navedenih poslova 4 osobe bile bi angažirane na uređenju cvjetnih površina i to: priprema prostora za sadnju, sadnja cvijeća, okopavanje, uklanjanje osušenih dijelova, uklanjanje i odvoz trave, zamjena ocvalih sadnica novim.

U smislu uređenja prostora postavila bi se drvena komunalna oprema: klupe, posude za otpad i dr.        

III.

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju uz potpisanu zamolbu/prijavu za posao:
– životopis
– preslika osobne iskaznice
– podatak o duljini prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

– preslika e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

IV.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu do 06.04.2021 god. u zatvorenoj omotnici na adresu: „Općina Borovo, Glavna br.3, 32227  Borovo, s naznakom: ZAPOŠLJAVANJE U JAVNOM RADU“.

Sve eventualno potrebne informacije se mogu dobiti na broj telefona: 032/439598.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović, mag.iur

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content