kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Zapisnik administrativne provjere zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god.

KLASA: 306-02/21-01/01
UR.BROJ: 2196-04-03-21-74
Borovo, 19.03.2021 god.

ZAPISNIK

sačinjen dana 19.03.2021 god. u prostorijama Općine Borovo u 10,45 sati.

Zapisnik se sačinjava temeljem odredaba Pravilnika o  uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) te točke 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god.

I. PREURANJENI ZAHTJEVI

Utvrđuje se da nije bilo preuranjenih zahtjeva.

Nakon objave Javnog poziva zaprimljeno je, do momenta zatvaranja 15.03.2021 god. , ukupno 24 zahtjeva.

Administrativnom provjerom utvrđeno je slijedeće činjenično stanje:

II. PRAVOVREMENI ZAHTJEVI SA POTPUNOM DOKUMENTACIJOM

R.br.Ime i prezime/naziv
Adresa i OIB
Vrijeme zaprimanja (vrijeme predaje na poštu)Zahtjev potpunMjeraNapomena
1.ŠIKI obrt za usluge, vl. Mirel Drobić, Ive Andrića 23, OIB:2498385849915.03.2021 08:00:00DA3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za rad/
2.KOD LOLE obrt za ugostiteljsku djelatnost, vl. Branislav Nikolić, ul. Željeznička 37, OIB:5868947676015.03.2021 08:00:01DA1) Potpora za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika/direktora ili jednog zaposlenog
3.ROSIBO j.d.o.o. za usluge i trgovinu, vl. Siniša Roknić, ul. Gajićeva 48, OIB:1474261287715.03.2021 08:00:02DA1) Potpora za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika/direktora ili jednog zaposlenog /
4.MONTAŽA-NEDIĆ obrt za građevinske usluge, vl. Slađan Nedić, ul. Ozrenska 66, OIB:3992198297815.03.2021 08:00:12DA3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za rad /
5.MIKI obrt za usluzno fotografiranje i snimanje kamerom, vl. Bogdanka Jeremić, ul. Glavna 9, OIB:1114091313115.03.2021 08:00:17DA1) Potpora za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika/direktora ili jednog zaposlenog /
6.Klesarsko-Kamenorezački obrt „MERMER”, vl. Goran Ivančević, ul. Bulićeva 48, OIB:4887410472615.03.2021 08:00:26DA1) Potpora za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika/direktora ili jednog zaposlenog /
7.Grafički obrt „FIST”, vl. Goran Coha, ul. Glavna 128, OIB:8676783019415.03.2021 08:00:38DA3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za rad /
8.Trgovački obrt cvjećara „MIMOZA”, vl. Svetlana Ostojić, ul. Đorđa Sremca 1, OIB:0602190172515.03.2021 08:00:39DA1) Potpora za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika/direktora ili jednog zaposlenog /
9.GORICA obrt za kozmetičke usluge, vl. Gorica Bogdanović, ul. Glavna 21, OIB:0150496123715.03.2021 08:01:03DA3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za rad /
10.AS obrt za ribarstvo, vl. Aleksandra Šujica, ul. Školaska 45, OIB:8484924205715.03.2021 08:01:21DA1) Potpora za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika/direktora ili jednog zaposlenog /
11.MAKI obrt za građevinske usluge, vl. Ranko Nedić, ul. Ozrenska 23, OIB:0032616504315.03.2021 08:01:26DA3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za rad /
12.AUTO ERCEG obrt za automehaničarsku djelatnost, vl. Bojan Erceg, ul. Đure Jakšića 7, OIB:6800175674315.03.2021 08:02:00DA1) Potpora za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika/direktora ili jednog zaposlenog /
13.STELLA ROSA obrt za ugostiteljstvo, vl. Dragan Oljača, ul. Glavna 2A, OIB:0455203544015.03.2021 08:02:36DA1) Potpora za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika/direktora ili jednog zaposlenog /
14.Trgovački obrt FLAMINGO vl. Slađana Nikić, ul. Ratarska 1A, OIB:1115356982715.03.2021 08:02:47DA2) Potpora za sufinanciranje saniranja/uređenja poslovnog prostora ili opremanje poslovnog prostora /
15.KODŽO obrt za stolarske usluge, vl. Srđan Lukić, ul. Ozrenska 116, OIB:3411488087015.03.2021 08:03:04DA3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za rad /

III. PRAVOVREMENI ZAHTJEVI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNO PRAVNE UVJETE

NEMA

IV. ZAHTJEVI PRISTIGLI NAKON ISKORIŠTENJA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA – NEOTVORENI SE VRAĆAJU POŠILJATELJU

1. MLAĐAN TRIPUNOVIĆ, Borovo I. Andrića 24 – 15.03.2021 god. 08:03:25

2. ASSISTWEB Zorana Grozdanić, Borovo Gajićeva 36 – 15.03.2021 god. 08:03:25

3. DRAGAN BOŽIĆ, Borovo R. Stojanović 12 – 15.03.2021 god. 08:03:54

4. GORAN ČELAR, Borovo Vladimira Nazora 18 – 15.03.2021 god. 08:04:06

5. MILAN NEDIĆ, Borovo Ruže Stojanović 24 – 15.03.2021 god. 08:05:15

6. JOVAN BOJIĆ, Borovo Školska 95 – 15.03.2021 god. 08:06:19

7. Sremac Ružica, Borovo Željeznička 33 – 15.03.2021 god. 08:06:59

8. ALU I PVC STOLARIJA OSTOJIĆ, Borovo Đorđa Sremca 1 – 15.03.2021 god. 08:08:07

9. VUKOVIĆ MIODRAG Borovo, Nova 17 – 15.03.2021 god. 08:11:31

V. ZAHTJEVI ZAPRIMLJENI NAKON ZATVARANJA JAVNOG POZIVA – NEOTVORENI SE VRAĆAJU POŠILJATELJU

NEMA

            Konstatira se da je administrativna provjera prispjelih prijava u cijelosti okončana dana 19. ožujka 2021 god.

            Zahtjevi koji bi eventualno prispjeli nakon zaključenja i objave ovoga zapisnika, neotvoreni će se vratiti pošiljatelju i neće biti sastavni dio zapisnika.

            Zapisnik se sukladno čl. 8. st. 5 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) objavljuje na Internet stranici i oglasnoj tabli općine, te se prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja konačne Odluke o osnovanosti podnesenih zahtjeva.

ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content