kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Obavijest o zatvaranju javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja za 2021 god.

KLASA: 306-02/21-01/01
UR.BROJ: 2196-04-01-21-73
Borovo, 17.03.2021 god.

Na temelju čl. 66. Statuta Općine Borovo (Sl. glasnik 2/21), čl. 8. st. 4. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) te t. 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god. općinski načelnik dana 17.03.2021 god. objavljuje

O  B  A  V  I  J  E  S  T

ZATVARA se  Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god. sa danom 17.03.2021 god. uslijed iskorištenja novčanih sredstava planiranih Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21).

Preporučene pošiljke – Zahtjevi za dodjelu sredstava potpore za poticanje gospodarskog razvoja u Općini Borovo u 2021 god. prispjeli nakon zatvaranja Javnog poziva, neotvorene će biti vraćene pošiljatelju.

 Zapisnik o administrativnoj provjeri zahtjeva koji su pristigli do dana zatvaranja Javnog poziva, Jedinstveni upravni odjel objavit će na Internet stranici Općine Borovo.

OPĆINSKI NAČELNIK 
Zoran Baćanović, mag.iur

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 2
Današnje posete: 12
Ukupan broj poseta: 437457

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content