kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Zapisnik administrativne provjere zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za početak obavljanja gospodarske djelatnosti na području Općine Borovo u 2021 god.

KLASA:  306-02/21-03-01-02

URBROJ: 2196-04-03-21-07

Borovo, 09.02.2021 god.

ZAPISNIK

sačinjen dana 09.02.2021 god. u prostorijama Općine Borovo u 14,00 sati.

Zapisnik se sačinjava temeljem odredaba Pravilnika o  uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za početak obavljanja gospodarske djelatnosti na području Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) te točke 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god.

Nakon objave Javnog poziva zaprimljeno je, do momenta sačinjavanja zapisnika ukupno 3 zahtjeva.

Administrativnom provjerom utvrđeno je slijedeće činjenično stanje:

I. PRAVOVREMENI ZAHTJEVI SA POTPUNOM DOKUMENTACIJOM

R. br.Ime i prezime/naziv
Adresa i OIB
Vrijeme zaprimanja (vrijeme predaje na poštu)Zahtjev potpunMjeraNapomena
1.A-COLOR obrt za završne građevinske radove vl. Darjan Špehar, Đorđa Sremca 5 OIB 7564740732025.01.2021. 08:02:50  DAPočetak obavljanja gospodarske djelatnostiUpis u obrtni registar 18.01.2021 god.
2.RESIN ART STUDIO vl. Ognjen Topalović, Glavna 6 OIB 8242700351825.01.2021. 00:24:30DAPočetak obavljanja gospodarske djelatnostij.d.o.o. u osnivanju

II. PRAVOVREMENI ZAHTJEVI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNO PRAVNE UVJETE

TRIPUNOVIĆ obrt za usluge, Ive Andrića 24 vl. Mlađan Tripunović OIB 84791231957, zahtjev zaprimljen04.02.2021 god.

  • Uz zahtjev priloženo Rješenje Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj Vukovarsko srijemske županije o upisu promjena u obrtni registar iz kojega je vidljivo da su promjene izvršene na obrtu koji je u funkciji u dijelu koji se odnosi na sjedište, naziv, prebivalište vlasnika i djelatnosti
  • Uvidom u obrtni registar utvrđeno je da je datum početka obavljanja djelatnosti poslovnog subjekta 14.06.2018 god., a da je upis promjena izvršen 29.01.2021 god.

Konstatira se da je administrativna provjera prispjelih zahtjeva  okončana dana 09. veljače 2021 god.

Administrativna provjera zahtjeva koji budu zaprimljeni nakon zaključenja i objave ovoga zapisnika, konstatirat će se novim zapisnikom.

Zapisnik se sukladno čl. 5. st. 5 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za početak obavljanja gospodarske djelatnosti na području  Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja Odluke o osnovanosti podnesenih zahtjeva.

ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content