kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Zapisnik administrativne provjere zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god.

KLASA: 306-02/21-01/01
UR.BROJ: 2196-04-03-21-13
Borovo, 02.02.2021 god.

ZAPISNIK

sačinjen dana 02.02.2021 god. u prostorijama Općine Borovo u 10,45 sati.

Zapisnik se sačinjava temeljem odredaba Pravilnika o  uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) te točke 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god.

I. PREURANJENI ZAHTJEVI

Utvrđuje se da su kao preuranjene, prije objave Javnog poziva, zaprimljene 4 (četiri) preporučene pošiljke koje su neotvorene vraćene pošiljateljima i to:

1. Slađan Nedić iz Borova, Ozrenska 66

2. Miodrag Vuković iz Borova, Nova 17

3. ROSIBO j.d.o.o. sa sjedištem u Borovu, Gajićeva 48

4. Bogdanka Jeremić iz Borova, Glavna 9

Nakon objave Javnog poziva zaprimljeno je, do momenta zatvaranja, ukupno 32 zahtjeva.

Administrativnom provjerom utvrđeno je slijedeće činjenično stanje:

II. PRAVOVREMENI ZAHTJEVI SA POTPUNOM DOKUMENTACIJOM

Redni brojIme i prezime/naziv
Adresa i OIB
Vrijeme zaprimanja (vrijeme predaje na poštu)Zahtjev potpunMjeraNapomena
1.BRIT obrt za računalno programiranje vl. Bojan Rakazović Željeznička 21 OIB 1434758858025.01.2021. 00:21:38  DA3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za proizvodnju/
2.PUO AL I PVC STOLARIJA OBRADOVIĆ vl. Slavko Obradović Trg palih boraca 16 OIB 5838732262625.01.2021. 00:24:30DA1) Potpore za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje/
3.BAJA TO VL. Milan Lončar B. Maslarića 29 OIB 8063915853425.01.2021. 08:00:00DA1) Potpore za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje/
4.TO NEVEN VL. Milenko Kršić Školska 99 OIB 8330542884025.01.2021. 08:00:02DA1) Potpore za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje/
5.E-MONT obrt za fasaderske usluge vl. Ljubomir Erić Školska 48A OIB 1579536455825.01.2021. 08:00:06DA3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za proizvodnju/
6.„KOVAČEVIĆ” obrt za automehaničarske usluge vl. Ljubomir Kovačević Školska 34 OIB 6369403811525.01.2021. 08:01:45DA3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za proizvodnju/
7.Uslužno ugostiteljski obrt „MILINKOVIĆ” vl. Aleksandar Milinković Glavna 24 OIB 2419976280425.01.2021. 08:01:45DA  2) Potpore za sufinanciranje saniranja/uređenja poslovnog prostora ili opremanje poslovnog objekta/
8.DETAILING PLUS obrt za usluge vl. Jovica Ostojić Nova 10 OIB 1840287339025.01.2021. 08:01:53DA1) Potpore za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje/
9.PTO SLATKA KUĆA vl. Ružica Ostojić  Nova 9 OIB 3461597012725.01.2021. 08.02:46DA1) Potpore za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje/
10.PSC GREBIĆ obrt za automehaničarsko-trgovačke usluge vl. Daniela Grebić Partizanska 90 OIB 3778351927825.01.2021. 08:02:48DA1) Potpore za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje/
11.TUO „AUTOSTART” vl. Ana Simić Glavna 153 OIB 2803155864425.01.2021. 08:03:12DA3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za proizvodnju/
12.„KRNJAJIĆ” obrt za automehaničarske usluge vl. Dragan Krnjajić Željeznička 9B OIB 5576367427825.01.2021. 08:03:17DA3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za proizvodnju/
13.EXTREME DETAILING obrt za poliranje i čišćenje motornih vozila vl. Zoran Pejaković Školska 48C OIB 1805923496825.01.2021. 08:04:33DA1) Potpore za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje/
14.AUTOSERVIS-VOJNOVIĆ autolimarski obrt vl. Branko Vojnović, B. Maslarića 42 OIB 4035688925425.01.2021. 08:07:15DA2) Potpore za sufinanciranje saniranja/uređenja poslovnog prostora ili opremanje poslovnog objekta/
15.EKSPRES BILDING obrt za građevinske usluge vl. Dražen Ostojić Vuka Karadžića 29 OIB 1876236014925.01.2021. 08:07:18  DA1) Potpore za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje/
16.„AUTONIKOLA” obrt za automehaničarske usluge vl. Nikola Vukosavljević Vukovarska 60 OIB 1022286553825.01.2021. 08:08:27DA3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za proizvodnju/
17.AUTOLIMARIJA BATAN obrt za usluge vl. Mladenko Stevanović I.Andrića 23A OIB 0343702483925.01.2021. 08:08:49DA3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za proizvodnju/
18.FRIZERSKI OBRT „5 PLUS” vl. Sava Ivančević Dunavska 1b OIB 0911982290725.01.2021. 08:11:53DA3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za proizvodnju/
19.INSTALACIJE NENIĆ vl. Milenko Nenić, Ive Andrića 9 OIB 2806645950925.01.2021. 08:18:09DA3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za proizvodnju/
20.AGITA pekarski obrt vl. Armend Muhadri Glavna 37 OIB 9179706559625.01.2021. 08:23:34DA1) Potpore za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje/

III. PRAVOVREMENI ZAHTJEVI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNO PRAVNE UVJETE

1.TO FLAMINGO vl. Slađana Nikić, Ratarska 1a OIB 11153569827, – nedostaje bjanko zadužnica 

2. KODŽO obrt za stolarske usluge vl. Srđan Lukić OIB 34114880870 – nedostaje bjanko zadužnica (dostavljena naknadnom preporučenom pošiljkom)

3. Obrt za kozmetičke usluge „GORICA” vl. Gorica Bogdanović, Glavna 21 OIB 01504961237- nedostaje ponuda dobavljača

4. EMPERA DIGITAL obrt za trgovinu i usluge vl. Goran Čelar, V. Nazora 18 OIB 74088715494 – nedostaje obrazac 2

IV. ZAHTJEVI PRISTIGLI NAKON ISKORIŠTENJA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA – NEOTVORENI SE VRAĆAJU POŠILJATELJU

1. ASSIST4WEB vl. Zorana Grozdanić, Gajićeva 36

2. Branislav Nikolić, Željeznička 37

3. Jovan Bojić, Školska 95

4. Svetlana Ostojić, Đorđa Sremca 1

5. ALU PVC STOLARIJA OSTOJIĆ, Đorđa Sremca 1a

6. Nedić Ranko, Ozrenska 23

7. Sremac Ružica, Željeznička 33

8. Erceg Bojan (nije navedena adresa)

9. pošiljka zavedena pod brojem RA 94 748 367 1, bez adrese pošiljatelja

10. SAVIČIĆ obrt za prijevoz, Ozrenska 78A

V. ZAHTJEVI ZAPRIMLJENI NAKON ZATVARANJA JAVNOG POZIVA – NEOTVORENI SE VRAĆAJU POŠILJATELJU

1. Slađan Nedić, Ozrenska 66

2. Šujica Aleksandra, Školska 45

3. STELLA ROSA, Glavna 2A

Konstatira se da je administrativna provjera prispjelih prijava u cijelosti okončana dana 02. veljače 2021 god.

Zahtjevi koji bi eventualno prispjeli nakon zaključenja i objave ovoga zapisnika, neotvoreni će se vratiti pošiljatelju i neće biti sastavni dio zapisnika.

Zapisnik se sukladno čl. 8. st. 5 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) objavljuje na Internet stranici i oglasnoj tabli općine, te se prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja konačne Odluke o osnovanosti podnesenih zahtjeva.

                                                                                                                                         
ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica

                                                                                                                                           

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 14
Ukupan broj poseta: 437459

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content