kontakt telefon: +385(0)32 439 598

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE UDRUGA U 2021.

Na temelju članka 11.  Pravilnika o sufinanciranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Borovo  KLASA: 007-02/18-01/01; URBROJ: 2196-04-01-18-1 od 15. siječnja 2018 god. (Službeni glasnik Općine Borovo 02/18) , općinski načelnik Općine Borovo dana 28.01.2021. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za sufinanciranje udruga građana koje djeluju na području Općine Borovo

Tekst javnog natječaja  kao i sva potrebna dokumentacija u nastavku

Rok za dostavu prijava je 01.03.2021 god.

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 2
Današnje posete: 37
Ukupan broj poseta: 438214

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content