kontakt telefon: +385(0)32 439 598

OBAVIJEST o zatvaranju javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja za 2021 god.

Na temelju čl. 54. Statuta Općine Borovo (Sl. glasnik 4/18 i 1/20), čl. 8. st. 4. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) te t. 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god. općinski načelnik dana 27.01.2021 god. objavljuje

O  B  A  V  I  J  E  S  T

ZATVARA se  Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god. sa danom 27.01.2021 god. uslijed iskorištenja novčanih sredstava planiranih Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21).

Preporučene pošiljke – Zahtjevi za dodjelu sredstava potpore za poticanje gospodarskog razvoja u Općini Borovo u 2021 god. prispjeli nakon zatvaranja Javnog poziva, neotvorene će biti vraćene pošiljatelju.

 Zapisnik o administrativnoj provjeri zahtjeva koji su pristigli do dana zatvaranja Javnog poziva , Jedinstveni upravni odjel objavit će na Internet stranici   Općine Borovo.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović, mag.iur

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content