kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za razvoj poljoprivrede na području Općine Borovo u 2021. godini

Na temelju čl. 39. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik  04/18 i 01/20) te čl. 33. Poslovnika (Sl. vjesnik Vukovarsko srijemske županije 7/13) Općinsko vijeće  Općine Borovo na 28. redovnoj sjednici održanoj dana 18.01.2021 god. donosi:

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za razvoj poljoprivrede na području Općine Borovo u 2021. godini

OBRAZAC 1 – ZAHTJEV POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI
OBRAZAC 2 – IZJAVA ISTINITOST PODATAKA
OBRAZAC 3 – GDPR

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 10
Ukupan broj poseta: 437455

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content