kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Pravilnik o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće na području Općine Borovo u 2021. godinu

Temeljem odredbe članka 30. st. 2. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19) čl. 48. stavak 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)  članka 39. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik 4/18 i 1/20) te čl. 33. Poslovnika Općinsko vijeće Općine Borovo na 28. redovnoj sjednici održanoj dana 18.01.2021 donosi:

Pravilnik o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće  na području Općine Borovo u 2021. godinu

OBRAZAC 1 – PRIJAVA
OBRAZAC 2 – IZJAVA O NEFORMALNOJ BRAČNOJ ZAJEDNICI
OBRAZAC 3 – IZJAVA ISTINITOST PODATAKA
OBRAZAC 4 – GDPR
OBRAZAC 5 – IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content