kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Na temelju čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13 i 85/15) Općina Borovo u svrhu provedbe postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću isto provodi putem obrazaca dostupnih na internet stranici www.opcina-borovo.hr i to u razdoblju od 11.01.2021 god. do 18.01.2021 god.

Predmet savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je nacrt akta: Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za razvoj poljoprivrede na području Općine Borovo u 2021. godini.

Nacrt Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za razvoj poljoprivrede na području Općine Borovo u 2021. godini.

Obrazac Savjetovanje sa javnošću Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za razvoj poljoprivrede na području Općine Borovo u 2021. godini.

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 2
Današnje posete: 11
Ukupan broj poseta: 437456

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content