kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Izvješće Povjerenstva i rang lista kandidata u postupku prijma u službu na određeno vrijeme voditelja i asistenta voditelja na projektu ZAŽELI faza II

KLASA: 100-01/20-01/02

URBROJ: 2196-04-01-20-23

Borovo, 03.08.2020 god.

Na temelju članaka 19. i 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 04/18 i 102/19) i Rješenja pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Borovo o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme voditelja i asistenta voditelja na projektu ZAŽELI faza II ,  Povjerenstvo dana 03. kolovoza 2020 god. sačinjava

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTU

KANDIDATA

Oglas je objavljen na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Internet stranici Općine Borovo dana17. 07. 2020 god. Rok za podnošenje prijava je 25. 07. 2020. godine

 1. Objava:

Oglas za prijam  u službu na određeno vrijeme voditelja i asistenta voditelja  na projektu ZAŽELI faza II u Općini Borovo objavljen je dana 17.07.2020 god. na internet stranici HZZZ i Općine Borovo.

 • Pregled pristiglih prijava:

                  Popis kandidata koji su podnijeli pravodobnu, urednu i formalno ispravnu prijavu za voditelja projekta:

 1. MILOŠ MAKSIMOVIĆ, upravni pravnik iz Borova, Partizanska br. 41

                   Popis kandidata koji su podnijeli pravodobnu, urednu i formalno ispravnu prijavu za asistenta voditelja projekta:

                  1. JOVANA ŠUJICA iz Borova, Bulićeva br. 51

                  2. BILJANA MILIĆ iz Vukovara, Hrvatskog zrakoplovstva 27/28 i

                  3. BOJAN ROMIĆ iz Borova, Bulićeva br. 20

 • Utvrđivanje liste kandidata:

Budući da na prethodnu pismenu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, nakon pregleda pravodobnosti i potpunosti prijava utvrđeno je da na provjeru mogu pristupiti :

                   ZA VODITELJA PROJEKTA: MILOŠ MAKSIMOVIĆ

                   ZA ASISTENTA VODITELJA PROJEKTA: JOVANA ŠUJICA, BILJANA MILIĆ I BOJAN ROMIĆ

 • Održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održana je dana 03. kolovoza 2020. godine u 10,00 sati, na lokaciji Borovo, Glavna br.3 u sali za sastanke općine. Pismenoj provjeri pravo pristupa imali su svi  kandidati  imenovani u točki 3 Izvješća.

Popis kandidata koji su pristupili na prethodnu pismenu provjeru znanja sa brojem točnih odgovora na pitanja i brojem bodova:

ZA VODITELJA PROJEKTA:

MILOŠ MAKSIMOVIĆ                        10/10 bodova

ZA ASISTENTA VODITELJA PROJEKTA:

                                               JOVANA ŠUJICA                         6/10 bodova

                                               BOJAN ROMIĆ                          10/10 bodova

Na  intervju, koji je održan dana 3. kolovoza 2020. godine u Općini Borovo ,  Glavna br. 3 u sali za sastanke sa početkom u 11,30 sati pozvani su, pristupili te ostvarili  rezultate slijedeći kandidati:

ZA VODITELJA PROJEKTA

                1.MILOŠ MAKSIMOVIĆ                                           10/10 – 10 bodova

                  ZA ASISTENTA VODITELJA

 1. JOVANA ŠUJICA                                                                10/10-  10 bodova
 2. BOJAN ROMIĆ                                                                  10/10-  10 bodova

                 Rang lista:

Nakon prethodne pismene provjere znanja i provedenog intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto voditelja projekta ZAŽELI FAZA II u Općini Borovo

1. MILOŠ MAKSIMOVIĆ                                                        20/20 – 20 bodova

                  ZA ASISTENTA PROJEKTA

 1. BOJAN ROMIĆ                                                                  20/20 – 20 bodova
 2. JOVANA ŠUJICA                                                                16/20 – 16 bodova
 • Zaključak:

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, te utvrđene rang liste kandidata Povjerenstvo dostavlja ovo izvješće na daljnje postupanje pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela  Općine BOROVO.

POVJERENSTVO

 1. Duško Drobić, predsjednik
 2. Aleksandar Mladenovć, član
 3. Čedomir Bosić – član

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content