kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Poziv za pismenu provjeru znanja

KLASA: 100-01/20-01/02
URBROJ: 2196-04-03-20-19
Borovo, 28.07. 2020 god.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za  prijam službenika u službu na određeno vrijeme pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo na radno mjesto voditelj/ica projekta i asistent/ica na projektu ZAŽELI FAZA II objavljenog na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranici Općine Borovo dana 28.07.2020 god,  objavljuje

P O Z I V

za pismenu provjeru znanja

I          Povjerenstvo za provedbu Oglasa za  prijam službenika u službu na određeno vrijeme pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo na radno mjesto stručnog suradnika voditelj/ica projekta ZAŽELI FAZA II u Općini Borovo i višeg referenta stručnog asistent/ica  projekta, utvrdilo je da prethodnoj pisanoj provjeri znanja i sposobnosti mogu prostupiti:

            ZA STRUČNOG SURADNIKA/CU-VODITELJ/ICA PROJEKTA

1. MILOŠ MAKSIMOVIĆ iz Borova, Partizanska 41

            ZA VIŠEG REFERENTA STRUČNOG ASISTENTA/ICU

1. JOVANA ŠUJICA iz Borova 32227, Bulićeva 51

2. BILJANA MILIĆ iz Vukovara 32010, Hrvatskog zrakoplovstva 27/28

3. BOJAN ROMIĆ iz Borova 32227, Bulićeva 20

II         Kandidati imenovani u točki I, dužni su pristupiti pismenoj provjeri znanja koja će se održati u prostorijama Općine Borovo (vijećnica) Borovo, Glavna br. 3, dana 03. kolovoza 2020 god. sa početkom u 10,00 sati.

Kandidati su obvezni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Ne postoji mogućnost naknadnog pismenog testiranja.

Smatra se da je kandidat povukao prijavu ukoliko se ne odazove prethodnoj pismenoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, odbije predočiti osobnu iskaznicu (putovnicu) ili bude udaljen sa pismenog testiranja.

            Prilikom ulaska u prostorije Općine Borovo, kao i za vrijeme trajanja pismene provjere znanja, kandidati su obvezni koristiti zaštitne maske.

III       Detalji o načinu provedbe prethodne provjere znjanja definirani su u obavijesti o radnom mjestu za koja je natječaj raspisan.

IV       O rezultatima pisanog testiranja kandidati će biti obavješteni istoga dana, kada će se sa kandidatima koji su ostvarili 50% i više bodova obaviti intervju.

V      Pismena provjera znanja obuhvaća provjeru poznavanja slijedećih propisa:

1. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
2. Pravilnik o jednostavnoj nabavi Općine Borovo (Sl. glasnik Općine Borovo 4/17)
3. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

 Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 2
Današnje posete: 96
Ukupan broj poseta: 396319

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content