kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada – REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA I ZAŠTITA OKOLIŠA

KLASA: 100-01/20-01/01
URBROJ: 2196/04-20-01-02
Borovo, 14.07.2020 god.

Na temelju članka 54. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 05/18), općinski načelnik dana 14.07.2020 god. objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada- REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA I ZAŠTITA OKOLIŠA

I.

Mjesto rada: Općina Borovo

Broj traženih radnika/ca: 7 osoba

Naziv radnog mjesta: radnik/ca na uređenju okoliša
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme- javni radovi

Radno vrijeme: puno radno vrijeme                             

Razina obrazovanja: bez kvalifikacije, završena osnovna škola, srednja škola

II.

Opis poslova:

– Uređenje javnih površina uz objekte javne namjene i drugih javnih površina,

– ozelenjavanje i uređenje cvjetnih površina,  

– uređenje pristupnih površina obali Dunava,

 – sječa i uklanjanje otpadnog suhog granja i raslinja sa javnih površina i Obale Dunava,

– uređenje javnih onečišćenih površina i drugih komunalnih poslova.

III.

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju uz potpisanu zamolbu/prijavu za posao:
– životopis
– preslika osobne iskaznice

– dokaz o završenom obrazovanju (svjedodžba)
– podatak o duljini prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

– preslika e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

IV.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu do 22.07.2020 god. u zatvorenoj omotnici na adresu: „Općina Borovo, Glavna br.3, 32227  Borovo, s naznakom: ZAPOŠLJAVANJE U JAVNOM RADU“.

OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI NATJEČAJ DOSTUPAN U OPĆINI BOROVO I NA Internet STRANICI OPĆINE BOROVO www.opcina-borovo.hr

Sve eventualno potrebne informacije se mogu dobiti na broj telefona: 032/439-598.

                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović, mag.iur

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content