kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Energetska obnova obiteljskih kuća

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća objavljen je 25.06.2020. godine, dok se prijave na Javni poziv podnose od 01.09.2020. godine. Prijave se podnose putem interneta na stranici https://prijave.fzoeu.hr/prijava. Pomoć prilikom prijave na Javni poziv možete dogovoriti s energetskim certifikatorima. Za tu uslugu će korisnicima biti odobren trošak do 500 kn, uz napomenu da će trošak biti prihvatljiv samo za korisnike kojima sufinanciranje bude odobreno i koji provedu obnovu.

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Popis energetskih certifikatora

Javni pozivom se predviđa poticanje sljedećih aktivnosti: 

 • povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora: 
  • energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr. – detalji se propisuju u javnom pozivu); 
  • zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom; 
 • cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE: 
  • sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima; 
  • sustavi na drvnu sječku/pelete; 
  • dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda; 
  • fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju. 

Detaljan sadržaj dokumentacije potrebne za prijavu na poziv bit će također propisan u samom tekstu javnog poziva dok obavezna dokumentacija za prijavu minimalno uključuje: 

 • Prijavni obrazac: dostupan na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;
 • Dokaz o prebivalištu: obostrana kopija osobne iskaznice ili Elektronski zapis o prebivalištu ili Uvjerenje o prebivalištu (prebivalište mora biti prijavljeno na adresi obiteljske kuće za koju se traži energetska obnova najkasnije do 01.06.2020. godine);
 • Dokaz legalnosti obiteljske kuće: Akt za građenje ili Akt za uporabu ili Akt za ozakonjenje ili Akt ili dokument kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom;
 • Izjave prijavitelja i suvlasnika (ukoliko ih ima): obrasci izjava su sastavni dio prijavnog obrasca;
 • Posebni uvjeti ili prethodno odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode na dostavljenu projektnu dokumentaciju ako je obiteljska kuća kulturno dobro;
 • Dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu;
 • Uvjerenje/Potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica ako se razlikuju brojevi čestica u dokazu o zakonitosti obiteljske kuće i vlasništvu ili suvlasništvu;
 • Detaljnu ponudu ili troškovnik izvođača radova za provedbu odabranih mjera specificiranih u izvješću o energetskom pregledu;
 • Fotodokumentacija postojećeg stanja obiteljske kuće;
 • Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat; 
 • Tehnički list planiranih zahvata: sastavni dio prijavnog obrasca.

U slučaju ugradnje fotonaponskih sustava, potreban je glavni projekt, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br.112/17,34/18,36/19 i 98/19); Obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetska suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu; Odobrenje, suglasnost i posebni uvjeti građenja ili potpisanu i ovjerenu izjavu projektanta Glavnog elektrotehničkog projekta – ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Ukoliko se fotonaponski sustav postavlja na pomoćni objekt na istoj katastarskoj čestici potrebno je i za taj objekt dostaviti dokaze o legalnosti i vlasništvu.

Maksimalni iznosi opravdanih troškova i bespovratnih sredstava po mjerama:

 1. Toplinska izolacija vanjske ovojnice – do 60% odnosno do 60.000,00 kn,
 2. Zamjena vanjske stolarije – do 60% odnosno do 60.000,00 kn,
 3. Sunčani toplinski sustavi – d0 60% odnosno do 21.750,00 kn ,
 4. Kotlovi na sječku/pelete – do 60% odnosno do 21.750,00 kn,
 5. Dizalice topline – do 60% odnosno do 29.250,00 kn,
 6. Fotonaponski sustavi – do 60% odnosno do 54.750,00 kn.

Izrada energetskih certifikata se ne sufinancira.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content