kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Odluka o nastavak rada Dječjeg vrtića ZLATOKOSA Borovo

KLASA: 021-06/20-01/01
URBROJ: 2196-06-01-20-26
U Borovu, 06.05.2020 god.

            Na temelju čl. 54. Statuta Općine Borovo (Sl.glasnik 04/18) a sukladno Uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo , općinski načelnik dana 06.05.2020 god. donosi

O  D  L  U  K  U

Čl. 1.

Nastavlja  se rad Dječjeg vrtića ZLATOKOSA Borovo i to od dana 18.05.2020 god.

Čl. 2.

           Zadužuje se ravnateljica DV ZLATOKOSA Borovo organizirati rad DV Zlatokosa Borovo u cijelosti sukladno Uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo  za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19  za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika kojki pohađaju razrednu nastavu.
Navedene Upute dostupne su na:
https://www.hzjz.hr/wp content/uploads/2020/03/Upute-vrtici-i-skole-29-4-2020.pdf .

Čl. 3.

            Sa sadržajem ove Odluke upoznat će se članovi Općinskog vijeća Općine Borovo.

Čl. 4.

            Ova Odluka bit će objavljena na Internet stranici DV ZLATOKOSA Borovo, Internet stranici Općine Borovo, lokalnom mediju Radio Borovo i oglasnoj ploči Općine Borovo.

Čl. 5.

                Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o obustavi rada DV ZLATOKOSA Borovo KLASA: 021-06/20-01/01, URBROJ: 2196-06-01-20-19 od dana 16.03.2020 god.

Čl. 6.

            Odluka stupa na snagu odmah.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović, mag.iur

IZJAVA ZA RODITELJE O POHAĐANJE VRTIĆA

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content