kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Od 4. do 12. maja deratizacija u Borovu

Obaveštenje za građane Borova da će Veterinarska stanica Vukovar u periodu od 4. do 12. maja u Borovu provesti akciju redovne prolećne deratizacije u  vremenu od 08,00h  do 15,00h.

U slučaju loših vremenskih uvjeta akcije se odgađaju na sljedeći povoljni termin.
Provođenje deratizacije temelji se na Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07 )
Deratizacija će se obavljati:

  • preparatom Ratimor žitni mamac-  0,005g bromadiolona
  • tvrtke – Unichem agro d.o.o..
  • preparat je antikoagulant druge generacije
  • otrovnost: Xn
  • antidot je vitamin K 1

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content