kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Poboljšanje uvjeta rada DV Zlatokosa Borovo

Općina Borovo pokrenula je projekt Poboljšanje uvjeta rada DV Zlatokosa Borovo kojim će se poboljšati uvjeti rada i kvaliteta programa Dječjeg vrtića Zlatokosa Borovo.

Projektom su osigurana financijska sredstva za poboljšanje prehrane za djecu koja pohađaju programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U planu je povećanje broja obroka, povećanje količine voća u obrocima te raznovrsnija prehrana općenito. Za djecu koja imaju posebne prehrambene potrebe uslijed oboljenja ili alergija, planira se nabava prehrambenih proizvoda i namirnica koji su prilagođeni njihovim potrebama. Time se ujedno olakšava financijsko opterećenje za roditelje koji će moći smanjiti troškove nabave posebne hrane za djecu dok su u vrtiću.

Pored toga, osigurana su i sredstva za nabavu nove, moderne didaktičke opreme, stručne literature i potrošnih pomagala za rad s djecom.

Sredstva su osigurana i za nabavu energenata za grijanje zgrade DV Zlatokosa Borovo čime će se osigurati ugodni uvjeti rada tijekom zimskih mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 275.000,00 kn, a u potpunosti je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content