kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Obavještenje o registraciji traktora na području Općine Borovo

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

Tehnički pregled i registracija traktora vršit će se u BOROVU na prostoru reciklažnog dvorišta u terminima

23., 24., 27., i 28. 04. 2020 god. u vremenu od 08,00-14,00 sati.

Svi zainteresirani korisnici ove usluge posebno se upozoravaju na obvezu pridržavanja socijalne udaljenosti od najmanje 2m  sa ciljem sprječavanja širenja koronavirusa COVID 19.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović,mag.iur

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content