kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Obustavlja se rad Dječjeg vrtića ZLATOKOSA Borovo u trajanju od dva tjedna

Na temelju čl. 54. Statuta Općine Borovo (Sl.glasnik 04/18) te odredbama Odluke Vlade Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite, a sukladno obavijesti Ministarstva znanosti i obrazovanja od dana 13.03.2020 god. postupajući u predmetu provođenja preventivnih mjera sa ciljem sprječavanja širenja korona virusa, općinski načelnik dana 16.03.2020 god. donosi

                                                             O  D  L  U  K  U

                                                                    Čl. 1. 

            Obustavlja se rad Dječjeg vrtića ZLATOKOSA Borovo u trajanju od dva tjedna odnosno u vremenskom razdoblju od 16. ožujka 2020 god.  do 27. ožujka 2020 god.

                                                                       Čl. 2.

            Zadužuje se ravnateljica DV ZLATOKOSA Borovo organizirati dežurstvo za prihvat djece čiji roditelji nisu uslijed radnih obveza u mogućnosti osigurati čuvanje djece u razdoblju definiranom u čl. 1. ove Odluke.

                                                                       Čl. 3.

            Sa sadržajem ove Odluke upoznat će se članovi Općinskog vijeća Općine Borovo.

                                                                       Čl. 4.

            Ova Odluka bit će objavljena na Internet stranici DV ZLATOKOSA Borovo, Internet stranici Općine Borovo, lokalnom mediju Radio Borovo i oglasnoj ploči Općine Borovo.

                                                                       Čl. 5.

            Odluka stupa na snagu odmah.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović, mag.iur

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content