kontakt telefon: +385(0)32 439 598

BOROVO BEZ AMBROZIJE

AMBROZIJA  KOROVNA, JEDNOGODIŠNJA  BILJKA JE NAJAGRESIVNIJI ALERGEN KOJI KOD VELIKOG BROJA GRAĐANA IZAZIVA DUGOTRAJNE I NEUGODNE TEGOBE PO ZDRAVLJE.

SUZBIJANJE RAZMNOŽAVANJA AMBROZIJE NIJE SAMO POTREBA NEGO I OBVEZA PROPISANA ODREDBAMA NAREDBE O PODIZANJU MJERA OBVEZNOG UKLANJANJA AMBROZIJE (NN 72/2007)I ODLUKOM O KOMUNALNOM REDU NA PODRUČJU OPĆINE BOROVO.

SUZBIJANJE AMBROZIJE OBVEZA JE:

– vlasnika i posjednika poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, livada, oranica i sl.)
– vlasnika i korisnika šuma i lovišta,
– ovlaštenika upravljanja vodotocima i kanalima, te površinama uz vodotoke i kanale,
– ovlaštenici upravljanja i održavanja površinama uz javne prometnice i željezničke pruge,
– ovlaštenici upravljanja površinama javne namjene.

KAKO SUZBIJATI AMBROZIJU?
PROPISANE MJERE:

– agrotehničke: pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine;

–mehaničke:međurednom kutivacijom, okopavanjem, plijevljenjem i pročupavanjem izbjeglih biljaka, redovitom (višekratnom) košnjom, priječenjem prašenja i plodonošenja biljaka;

– kemijske: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za primjenu koja je priložena uz sredstvo.

AMBROZIJU SUZBIJATI OD SAME POJAVE PA DO
VREMENA CVJETANJA!!!

AMBROZIJA SE NE SUZBIJA U VRIJEME CVJETANJA!!!

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KOMUNALNI REDAR

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 6
Ukupan broj poseta: 396822

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content