kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Projekt Eko start Udruge žena Vukovar

Udruga žena Vukovar provodi projekt „EKO START“ na području Vukovarsko-srijemske županije sa svrhom socijalnog uključivanja i povećanja zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada (dugotrajno nezaposleni, mladi i žene).


Cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti i samozapošljivosti ranjivih skupina (dugotrajno nezaposlenih osoba, žena i mladih) kroz provedbu inovativnih programa u poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije.
Kroz projekt će 42 osobe proći programe za osposobljavanje
• Ekološki proizvođač povrća, voća i aromatičnog bilja (21 osoba)
• Program osposobljavanja za Uzgoj i preradu aromatičnog i začinskog bilja (21 osoba)

Osposobljavanje je besplatno, polaznici osposobljavanja imaju pravo na putni trošak (u visini do 1.000,00kn) za vrijeme trajanja osposobljavanja, po završetku osposobljavanja polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljavanju te im se završeni program osposobljavanja upisuje u radnu knjižicu.

Provedbom projekta želimo stvoriti temelje za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja kroz sveobuhvatan sustav prijenosa znanja i pružanja temeljne podrške nezaposlenima (osposobljavanje, radionice, poslovno savjetovanje, te izradu poslovnih planova, kao i prakticiranje naučenog na edukacijskom nasadu Grada Vukovara). Projekt EKO START, iz poziva „Lokalne inicijative za zapošljavanje-faza III UP.01.3.1.01. koji provodi Udruga žena Vukovar sa partnerima Učilištem Studium, Poduzetničko razvojnim centrom općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o. za pružanje usluga, Gradom Vukovarom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područni ured Vukovar započeo je u mjesecu ožujku ove godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 915.539,59 kn i financiran je sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljuski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content