kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18) jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti: Odluku o komunalnim djelatnostima, Odluku o komunalnoj naknadi i Odluku o komunalnom doprinosu u roku od 6 mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu.
Općina Borovo je u postupku donošenja navedenih odluka te poziva zainteresiranu javnost da na prijedloge istih u vremenskom razdoblju od 20.01.2019 god. do 13.02.2019 god. dostavi primjedbe i prijedloge na propisanom obrascu.
Prijedloge odluka sa obrazloženjima te obrazac sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu općeg akta dostupan je u nastavku ovoga obaviješenja.

Odluka o komunalnim djelatnostima – Prijedlog za javno savjetovanje
Obrazac Savjetovanje sa javnošću – Odluka o komunalnim djelatnostima

Odluka o komunalnoj naknadi – Prijedlog za javno savjetovanje
Obrazac Savjetovanje sa javnošću – Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom doprinosu – Prijedlog za javno savjetovanje
Obrazac Savjetovanje sa javnošću – Odluka o komunalnom doprinosu

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content