kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada

Na temelju članka 54. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 05/18), općinski načelnik dana 25.05.2018 god. objavljuje

J A V N I P O Z I V
za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada

I.

Mjesto rada: Općina Borovo
Broj traženih radnika/ca: 10 osoba
Naziv radnog mjesta: radnik/ca na uređenju okoliša
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme- javni radovi
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Razina obrazovanja: bez kvalifikacije, završena osnovna škola, srednja škola

II.

Opis poslova:
– Revitalizacija javnih površina područja uz obalu Dunava i prenamjena neiskorištenog prostora (krčenje zapuštenih terena, izgradnja prtenih putova, pristupnih prilaza za sportski ribolov, uređenje postojeće opreme na dječjem igralištu na k.č.br. 2572 k.o. Borovo),
– izrada i postavljanje sjedećih dijelova klupa i druge izletničke opreme od drveta,
– uređenje dijela prostora za sport i rekreaciju nasipanjem pijeska i postavljanjem stubova i mreže za odbojku na pijesku i dr.

Osobe koje su radile u javnim radovima u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u javni rad.

III.

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju uz potpisanu zamolbu/prijavu za posao:
– životopis
– preslika osobne iskaznice
– dokaz o završenom obrazovanju (svjedodžba)
– podatak o duljini prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
– preslika e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

IV.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu do 01. lipnja 2018 god. na adresu:
„Općina Borovo, Glavna br.3, 32227 Borovo, s naznakom: ZAPOŠLJAVANJE U JAVNOM RADU- REVITALIZACIJA PRIOBALNOG PODRUČJA I UREĐENJE OKOLIŠA III FAZA“.
Uvođenjem ovog Programa koristi će imati svi mještani Općine Borovo, jer uređenjem navedenih površina podižemo svijest građana o zaštiti okoliša.
Sve informacije se mogu dobiti na broj telefona: 032/439598.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović, mag.iur

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content