kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Poziv za javni uvid u Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Borovo

P  O  Z  I  V

Za javni uvid u Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Borovo.
Javni uvid traje od 15.05.2018 god. do zaključno 30.05.2018 god.
Prilozi Programa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske dostupni su za javni uvid u Općini Borovo, Glavna br.3 Borovo
Prijedlozi i mišljenja mogu se poslati na e-mail adresu: borovo@opcina-borovo.hr najkasnije do dana 30.05.2018 god.
Javno izlaganje Nacrta programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području k.o. Borovo održat će se dana 21.05.2018 god. u Domu kulture u Borovu, sa početkom u 19,00 sati.

Svu dokumentaciju vezanu za Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Borovo možete preuzeti na sledećim linkovima:

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content