kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Natječaj za dva radnika u EKO-DUNAVU

JAVNI  NATJEČAJ

za primanje u radni odnos na određeno vrijeme

dva djelatnika u komunalno poduzeće

 

I OPĆI UVJETI

– hrvatsko državljanstvo,
– prebivalište na području općine Borovo
– radno sposobna osoba.

 

II POSEBNI UVJETI

– poznavanje rada sa motornom kosom na nit,
– iskustvo u obavljanju građevinskih radova i drugih komunalnih poslova,
– prikupljanje i odvoz komunalnog otpada,
– dimnjačarski poslovi.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
– molba za prijem u radni odnos,

– životopis,
– preslik osobne iskaznice,
– preslik domovnice,
– preslik potvrde OIB-a,

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba pola.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na javni natječaj priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana nakon objave natječaja na adresu: EKO-DUNAV d.o.o., Glavna br.3, u omotnici s naznakom: „Prijava na javni natječaj za djelatnika u komunalno poduzeće ”, osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, zaključno sa 25.04.2018. godine do 12:00 sati.

Prije zaključenja ugovora o radu odabrani kandidati će biti upućeni na liječnički pregled.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. EKO-DUNAV d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

EKO – DUNAV d.o.o.

Erić Miloš, direktor

 

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 11
Ukupan broj poseta: 437456

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content