kontakt telefon: +385(0)32 439 598

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE BOROVO ZA RAZDOBLJE 2018.-2024 god   

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE BOROVO ZA RAZDOBLJE 2018.-2024 god

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13, 73/17) objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Borovo za razdoblje 2018. – 2024. godine

  1. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Borovo za razdoblje 2018.-2024. godine (dalje u tekstu Nacrt Plana), izrađen od strane tvrtke EKO MENADŽMENT d.o.o. za zaštitu okoliša Vinkovci, A.Akšamovića 7 i trajat će od 01. veljače 2018. godine do 02. ožujka 2018. godine, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi o istom.
  2. U navedenom razdoblju za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Nacrt Plana u prostorijama Općine Borovo, Jedinstveni upravni odjel – na adresi u Borovu, Glavna br. 3 , svaki radni dan od 08:00 do 12:00 sati.

III. Obrazac za prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt Plana gospodarenja otpadom treba dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Borovo, Glavna br.3 u navedenom roku ili se mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu do kraja javnog uvida upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida.

  1. Nacrt Plana i obrazac su dostupni i na službenim stranicama Općine Borovo.
  2. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku neće se uzeti u obzir.
    Mišljenja, primjedbi i prijedlozi dostavljeni nakon navedenog roka neće se uzeti u obzir.

Prilozi:

Obrazac za mišljenje, prijedloge i primjedbe o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Borovo za razdoblje 2018.-2024 god.

OBRAZAC MIŠLJENJA, PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI

Nacrt PGO – Općina Borovo, prosinac 2017

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content