kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni natječaj za sufinanciranje udruga u 2018.

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE UDRUGA U 2018.
Na temelju Uredbe o kriterijima,  mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) te članka 11. stavka 1. Pravilnika o sufinanciranju udruga iz proračuna Općine Borovo (Sl.glasnik Općine Borovo 2/18) općinski načelnik dana 18. siječnja 2018. godine raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za sufinanciranje udruga građana koje djeluju na
području Općine Borovo za 2018. godinu

Tekst javnog natječaja  kao i sva potrebna dokumentacija u nastavku
Rok za dostavu prijava je 17.0 2. 2018 god.

 

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 7
Ukupan broj poseta: 396823

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content