kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Prijava na javni natječaj za Program javnog rada

Na temelju članka 54 Statuta Općine Borovo (Sl. glasnik Općine Borovo 1/15), te Mjere za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti HZZ za 2017 god. općinski načelnik Općine Borovo dana 08.12.2017 god. objavljuje

JAVNI  POZIV

Program javnog rada „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava”

I PROGRAM JAVNOG RADA

Na području Općine Borovo provodit će se Program javnog rada „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava” zapošljavanjem               5 radnika/ca.
Opis posla koji će obavljati radnik zaposlen u javnom radu

–          Sanacija nerazvrstanih cesta,

–          Čišćenje drveća i niskog raslinja,

–          Saniranje divljih odlagališta otpada,

–          Održavanje poljskih puteva, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara te saniranje nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava,

–          U vremenu kada, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poput snijega, nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom javnog rada, moguće je osobe uputiti na druge društveno korisne poslove poput čišćenja snijega, dostave namirnica starijima i nemoćnima i slično.

 

II OPĆI UVJETI

-punoljetnost,

-hrvatsko državljanstvo.

 

III PRIJAVI NA NATJEČAJ POTREBNO JE PRILOŽITI:

– prijava na javni poziv
– životopis,
– preslik osobne iskaznica,
– dokaz o nezaposlenosti, odnosno duljini prijave u evidenciji HZZ.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, u trajanju od 6 mjeseci. Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na javni natječaj priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana nakon objave natječaja, na adresu: Općina Borovo, Glavna br.3, s naznakom: »Prijava na javni natječaj za Program javnog rada, osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno najkasnije do 15.12.2017 god do 15,00 sati.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Općina Borovo zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Javni poziv bit će objavljen na web stranici HZZ i web stranici Općine Borovo  www.opcina-borovo.hr

OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran Baćanović,mag.iur

 

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 7
Ukupan broj poseta: 396823

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content