kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Konstituisano Opštinsko veće Borova

Izborom Srđana Jeremića (SDSS) za predsednika Opštinskog veća opštine Borovo, sinoć je konstituisano ovo predstavničko telo u svom šestom sazivu. Za potpredsednika Opštinskog veća izabran je Milan Poznanović, takođe iz SDSS-a. Konstitutivnu sednicu otvorila je predsednica Opštinske izborne komisije i predstavnica Ureda državne uprave u Vukovarsko-sremskoj županiji Danka Miodragović, koja je na izboru čestitala predsedniku Veća i izabranim većnicima.

– Izborom predsednika Opštinskog veća, gospodina Srđana Jeremića, konstatujem da je konstituisano Opštinsko veće opštine Borovo. Čestitam svim izabranim većnicima i želim puno uspeha u radu – rekla je Miodragović.
Srđan Jeremić, koji je dužnost predsednika Opštinskog veća obavljao i u proteklom sazivu, zahvalio se na jednoglasnom izboru, izražavajući nadu da će svi zajedno raditi u interesu građana Borova.

– Želim da vam se svima zahvalim na izboru u ovo predstavničko telo naše opštine i da izrazim želju, nadu i verovanje da ćemo svi zajedno raditi, biti jedinstveni i donositi odluke, predloge i sugestije koje će biti u interesu svih meštana, s ciljem razvoja i prosperiteta našeg mesta i opštine – istakao je Jeremić.

Prethodno su zakletvu položili izabrani većnici. Na osnovu objavljenih konačnih rezultata lokalnih izbora, održanih 21. maja, u Opštinskom veću opštine Borovo najveći broj većnika – 13 ima Samostalna demokratska srpska stranka. S liste SDSS-a u to predstavničko telo izabrani su Srđan Jeremić, Milan Poznanović, Senka Romić, Branko Perišić, Danko Nikolić, Dragana Bošnjak, Milica Popadić, Rajko Lukić, Dušan Latas, Lazar Bosić, Nikola Ostojić, Desa Jankov i Milan Rakić. Kandidaciona lista grupe birača čiji je nosilac Željko Lukić osvojila je jedno većničko mesto te je s te liste izabran Željko Lukić. I kandidaciona lista Nove srpske stranke i Srpske narodne stranke dobila je jedno većničko mesto. S te liste izabran je Zoran Kojić iz SNS-a.

– Nadam se konstruktivnom pristupu ovog novog saziva Opštinskog veća. Ovo je moj treći većnički mandat. Nadam se da ću dati svoj doprinos u razvoju našeg Borova. S obzirom na okolnosti u državi, a posebno u specifičnim sredinama sa srpskim stanovništvom, kakva je naša, moraćemo svi zajedno raditi za dobrobit Borova. Sve suprotno od toga bilo bi porazno za celokupnu zajednicu – smatra Kojić.

S obzirom da na provedenim izborima u Opštinskom veću nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika hrvatskog naroda, koju propisuje Zakon o lokalnim izborima, broj članova Opštinskog veća povećava se za jedno mesto, sa dosadašnjih 15 na 16 članova. Pravo na dodatnog člana, predstavnika većinskog naroda u Opštinskom veću, ostvarila je lista grupe birača nosioca Željka Lukića. S te liste izabran je Zvonko Hill.

– Uvek sam se zalagao za boljitak Borova. Nadam se da će tako biti i u ove naredne četiri godine – kaže Hill.

Na sinoćnjoj sednici izabrana je i tročlana Opštinska komisija za Statut, poslovnik, predstavke i pritužbe građana. Za predsednika Komisije izabran je Nikola Ostojić, 28-godišnji apsolvent prava, dok su članovi Danko Nikolić i Zvonko Hill.

Konstitutivnoj sednici nisu prisustvovali većnici Željko Lukić i Danko Nikolić. Oni će zakletvu položiti na prvoj sledećoj sednici koja će, kako je najavio predsednik Opštinskog veća Srđan Jeremić, biti održana u narednih 7-10 dana.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content