kontakt telefon: +385(0)32 439 598

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

Komunalno preduzeće EKO-DUNAV d.o.o. iz Borova obaveštava sve meštane Borova da će se prikupljanje i odvoz glomaznog otpada vršiti u prostoru stare zadruge u centru Borova u sledećim terminima:

  • 12.06.2017 od 08:00 do 12:00,
  • 13.06.2017 od 08:00 do 12:00,
  • 14.06.2017 od 08:00 do 12:00,

Meštani su dužni glomazni otpad dopremiti na navedenu adresu te voditi brigu o sadržaju glomaznog otpada koji po sastavu ne sme biti kategorisan kao opasni otpad (auto gume, akumulatori, elektronički otpad i sl.).

EKO-DUNAV d.o.o. poziva sve one meštane koji imaju potrebu za odvoz elektroničkog otpada da se registruju u prostorijama EKO-DUNAVA, Glavna 3, kako bi se obavestio ovlašteni sakupljač elektroničkog otpada da se isti odveze.

DIREKTOR

Erić Miloš

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content